Która religia jest najpowszechniejsza w Kenii?

chrześcijaństwo
islam
wierzenia ludowe
hinduizm
Zde­cy­do­wa­na więk­szość miesz­kań­ców Kenii to chrze­ści­ja­nie (83%), z czego 47% uważa się za pro­te­stan­tó­w, a 23% za ka­to­li­ków. Na terenach po­ło­żo­nych nad Oceanem In­dyj­skim dość po­wszech­ny jest też islam - dzie­dzic­two setek lat handlu z kupcami arab­ski­mi. Co ciekawe jednak, islam, mimo setek lat obec­no­ści na wy­brze­żu, nigdy nie dotarł dalej, niż kil­ka­dzie­siąt ki­lo­me­trów wgłąb Afryki Wschod­niej.

Rozkład odpowiedzi

chrześcijaństwo
islam
wierzenia ludowe
hinduizm
odpowiedzi
flagSzwajcaria
75%
10%
15%
0%
20
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
74%
12%
7%
5%
39
flagHiszpania
73%
23%
3%
0%
26
flagWłochy
64%
16%
12%
6%
65
flagFrancja
64%
20%
11%
3%
54
flagAustria
60%
20%
20%
0%
30
flagBelgia
60%
13%
21%
4%
23
flagNiemcy
54%
25%
14%
4%
203
flagStany Zjednoczone
51%
22%
20%
4%
539
flagWielka Brytania
51%
21%
22%
3%
452
flagHolandia
51%
20%
24%
2%
70
flagSzwecja
51%
29%
18%
0%
37
flagAustralia
51%
29%
9%
9%
31
flagLitwa
47%
23%
28%
0%
21
flagPolska
45%
21%
27%
5%
13713
flagKanada
45%
21%
24%
8%
57
flagIndie
43%
22%
26%
5%
67
flagIrlandia
42%
33%
20%
4%
45
flagNieznany
28%
22%
43%
4%
769
flagNorwegia
22%
27%
45%
4%
22

Płeć

men40%
women41%
chrześcijaństwo
40%
41%
islam
22%
23%
wierzenia ludowe
32%
30%
hinduizm
4%
4%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która religia jest najpowszechniejsza w Kenii?
15659
45%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Czytaj więcej: wikipedia Kenia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.