Która republika radziecka jako pierwsza ogłosiła niepodległość?

Estonia
Litwa
Łotwa
Gruzja
Re­pu­bli­ki nad­bał­tyc­kie prze­wo­dzi­ły w dą­że­niach nie­pod­le­gło­ścio­wych. Najpierw na czoło wysunęła się Łotwa, gdzie duże de­mon­stra­cje odbyły się w latach 1986 i 1987. 11 marca 1990 no­wo­wy­bra­ny par­la­ment Li­tew­skiej Re­pu­bli­ki Ra­dziec­kiej wybrał Vy­tau­ta­sa Lands­ber­gi­sa na prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Naj­wyż­szej. Vytautas Lands­ber­gis tego samego dnia pro­kla­mo­wał przy­wró­ce­nie nie­pod­le­gło­ści Litwy.

Rozkład odpowiedzi

Estonia
Litwa
Łotwa
Gruzja
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
5%
84%
5%
5%
19
flagLitwa
5%
83%
11%
0%
18
flagSzwajcaria
8%
73%
0%
17%
23
flagWłochy
15%
66%
3%
15%
33
flagBelgia
18%
62%
18%
0%
16
flagWielka Brytania
15%
61%
7%
15%
348
flagHiszpania
29%
58%
0%
12%
24
flagPolska
19%
51%
8%
19%
12449
flagNiemcy
20%
51%
6%
20%
177
flagNorwegia
14%
47%
19%
19%
21
flagFrancja
13%
46%
13%
23%
30
flagStany Zjednoczone
22%
43%
12%
21%
174
flagIrlandia
23%
42%
9%
25%
52
flagKanada
35%
41%
0%
22%
31
flagSzwecja
25%
40%
10%
25%
20
flagUkraina
33%
38%
11%
16%
18
flagNieznany
19%
36%
9%
33%
561
flagHolandia
34%
34%
14%
17%
47
flagAustria
38%
33%
11%
16%
18
flagIndie
22%
22%
27%
27%
18

Płeć

men44%
women45%
Estonia
19%
25%
Litwa
44%
45%
Łotwa
8%
11%
Gruzja
27%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która republika radziecka jako pierwsza ogłosiła niepodległość?
13976
51%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Tony Bowden
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.