Która republika radziecka jako pierwsza ogłosiła niepodległość?

Estonia
Litwa
Łotwa
Gruzja
Re­pu­bli­ki nad­bał­tyc­kie prze­wo­dzi­ły w dą­że­niach nie­pod­le­gło­ścio­wych. Najpierw na czoło wysunęła się Łotwa, gdzie duże de­mon­stra­cje odbyły się w latach 1986 i 1987. 11 marca 1990 no­wo­wy­bra­ny par­la­ment Li­tew­skiej Re­pu­bli­ki Ra­dziec­kiej wybrał Vy­tau­ta­sa Lands­ber­gi­sa na prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Naj­wyż­szej. Vytautas Lands­ber­gis tego samego dnia pro­kla­mo­wał przy­wró­ce­nie nie­pod­le­gło­ści Litwy.

Rozkład odpowiedzi

Estonia
Litwa
Łotwa
Gruzja
odpowiedzi
flagLitwa
5%
83%
11%
0%
18
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
5%
83%
5%
5%
18
flagBelgia
20%
66%
13%
0%
15
flagWłochy
15%
65%
3%
15%
32
flagWielka Brytania
15%
61%
8%
15%
332
flagRosja
25%
58%
8%
8%
12
flagHiszpania
31%
54%
0%
13%
22
flagPolska
20%
51%
9%
19%
11947
flagNiemcy
22%
48%
6%
21%
161
flagNorwegia
14%
47%
19%
19%
21
flagFrancja
13%
46%
13%
23%
30
flagStany Zjednoczone
23%
44%
11%
20%
171
flagIrlandia
23%
43%
9%
23%
51
flagKanada
35%
41%
0%
22%
31
flagSzwecja
23%
41%
11%
23%
17
flagUkraina
33%
38%
11%
16%
18
flagNieznany
19%
36%
9%
34%
530
flagAustria
35%
35%
11%
17%
17
flagHolandia
34%
34%
16%
13%
43
flagIndie
23%
23%
29%
23%
17

Płeć

men44%
women44%
Estonia
19%
25%
Litwa
44%
44%
Łotwa
8%
11%
Gruzja
27%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która republika radziecka jako pierwsza ogłosiła niepodległość?
13379
51%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Tony Bowden
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.