toolsTo nie jest aktywne pytanie!

To stara wersja pytania

Która rzeka w Stanach Zjednoczonych jest najdłuższa?

Mississippi
Missouri
Yukon
Rio Grande
Missouri jest naj­dłuż­szą rzeką w Ameryce Pół­noc­nej. Mając 3,768 km, jest dłuższa od Mis­sis­sip­pi (3,544 km). Wraz z Mis­sis­si­pi tworzy trzeci co do długości system rzeczny na świecie, po Nilu i Ama­zon­ce.

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: spisharam
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.