Która spółgłoska występuje w polskich tekstach najczęściej?

k
n
d
z
W polskich tekstach spół­gło­ska "z" wy­stę­pu­je naj­czę­ściej ze wszyst­kich spół­gło­sek (5,64% wszyst­kich liter); podczas, gdy ze wszyst­kich liter naj­częst­szą jest sa­mo­gło­ska "a" (8,91% wszyst­kich liter).

Rozkład odpowiedzi

k
n
d
z
odpowiedzi
flagWielka Brytania
39%
13%
21%
26%
23
flagNiemcy
50%
12%
12%
25%
16
flagPolska
47%
14%
12%
24%
1016

Płeć

men21%
women22%
k
44%
51%
n
17%
15%
d
15%
11%
z
21%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która spółgłoska występuje w polskich tekstach najczęściej?
1114
25%
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.