Która sztuka walki jest sportem olimpijskim wraz z judo?

sumo
kendo
taekwondo
boks tajski
Gy­eoru­gi, czyli sparingi te­akwon­do, stanowią część programu olim­pij­skie­go od roku 2000. Od lat trwają też zabiegi o wpro­wa­dze­nie karate. Na 117 po­sie­dze­niu MKOL w lipcu 2005 w karate otrzy­ma­ło ponad połowę głosów, wobec wy­ma­ga­nej więk­szo­ści dwóch trze­cich.

Rozkład odpowiedzi

sumo
kendo
taekwondo
boks tajski
odpowiedzi
flagFrancja
2%
14%
82%
0%
35
flagKanada
8%
4%
82%
4%
23
flagNowa Zelandia
9%
9%
81%
0%
11
flagNiemcy
12%
6%
78%
2%
119
flagHolandia
0%
0%
78%
21%
28
flagWielka Brytania
9%
5%
76%
4%
169
flagStany Zjednoczone
12%
6%
73%
6%
197
flagIndie
7%
13%
73%
2%
38
flagNorwegia
13%
8%
73%
4%
23
flagAustralia
14%
7%
71%
7%
14
flagPolska
15%
6%
68%
8%
7365
flagNieznany
15%
4%
68%
11%
761
flagIrlandia
10%
10%
68%
10%
29
flagRosja
8%
8%
68%
4%
25
flagCzechy
25%
8%
58%
8%
12
flagSzwecja
25%
12%
50%
12%
16
flagWłochy
21%
14%
50%
14%
14

Płeć

men70%
women60%
sumo
14%
22%
kendo
5%
8%
taekwondo
70%
60%
boks tajski
10%
8%

Szczegóły

Autor: Wielki Szu
Ilustracja: familymwr
Czytaj więcej: wikipedia Taekwondo
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.