Która sztuka walki jest sportem olimpijskim wraz z judo?

sumo
kendo
taekwondo
boks tajski
Gy­eoru­gi, czyli sparingi te­akwon­do, stanowią część programu olim­pij­skie­go od roku 2000. Od lat trwają też zabiegi o wpro­wa­dze­nie karate. Na 117 po­sie­dze­niu MKOL w lipcu 2005 w karate otrzy­ma­ło ponad połowę głosów, wobec wy­ma­ga­nej więk­szo­ści dwóch trze­cich.

Rozkład odpowiedzi

sumo
kendo
taekwondo
boks tajski
odpowiedzi
flagSzwajcaria
4%
9%
86%
0%
22
flagKanada
8%
4%
83%
4%
24
flagFrancja
2%
13%
81%
0%
38
flagNowa Zelandia
9%
9%
81%
0%
11
flagRosja
5%
5%
78%
2%
38
flagHolandia
3%
0%
78%
18%
33
flagWielka Brytania
8%
6%
77%
4%
179
flagNiemcy
13%
6%
76%
3%
130
flagNorwegia
12%
8%
75%
4%
24
flagStany Zjednoczone
11%
6%
73%
6%
215
flagIndie
13%
11%
70%
2%
44
flagAustralia
11%
5%
70%
11%
17
flagPolska
15%
6%
68%
8%
7951
flagNieznany
15%
4%
68%
11%
793
flagIrlandia
9%
9%
66%
9%
33
flagCzechy
23%
7%
61%
7%
13
flagSzwecja
26%
10%
52%
10%
19
flagWłochy
21%
14%
50%
14%
14

Płeć

men70%
women59%
sumo
14%
22%
kendo
5%
9%
taekwondo
70%
59%
boks tajski
10%
8%

Szczegóły

Autor: Wielki Szu
Ilustracja: familymwr
Czytaj więcej: wikipedia Taekwondo
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.