Która wyspa podzielona jest pomiędzy największą ilość państw?

Borneo
Irlandia
Haiti
Ziemia Ognista
Borneo to jedyna wyspa, której te­ry­to­rium należy do więcej niż dwu państw (In­do­ne­zji, Malezji i Brunei). Wyspa Irlandia należy do Re­pu­bli­ki Irlandii oraz Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pół­noc­ne­j; wyspa Haiti do państwa o tej samej nazwie, jak również Re­pu­bli­ki Do­mi­ni­kań­ske­j; Ziemię Ognistą dzielą między siebie Chile i Ar­gen­ty­na.

Rozkład odpowiedzi

Borneo
Irlandia
Haiti
Ziemia Ognista
odpowiedzi
flagWłochy
71%
2%
10%
15%
39
flagKanada
70%
0%
12%
16%
24
flagHiszpania
66%
4%
16%
12%
24
flagStany Zjednoczone
58%
6%
13%
18%
90
flagNieznany
58%
12%
12%
17%
82
flagDania
58%
11%
5%
23%
17
flagNorwegia
57%
0%
11%
30%
26
flagHolandia
55%
10%
10%
23%
38
flagAustria
54%
9%
18%
18%
11
flagSzwecja
53%
7%
7%
23%
13
flagBelgia
53%
7%
23%
15%
13
flagPolska
52%
9%
15%
21%
9122
flagWielka Brytania
52%
6%
18%
21%
261
flagIrlandia
51%
9%
24%
14%
41
flagFrancja
50%
5%
23%
17%
34
flagUkraina
47%
11%
35%
5%
17
flagNiemcy
46%
12%
20%
19%
125
flagGrecja
42%
21%
7%
21%
14

Płeć

men59%
women45%
Borneo
59%
45%
Irlandia
7%
10%
Haiti
12%
19%
Ziemia Ognista
20%
24%

Szczegóły

Autor: Bohdan Małysz
Ilustracja: Phillip Capper
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.