Która wyspa podzielona jest pomiędzy największą ilość państw?

Borneo
Irlandia
Haiti
Ziemia Ognista
Borneo to jedyna wyspa, której te­ry­to­rium należy do więcej niż dwu państw (In­do­ne­zji, Malezji i Brunei). Wyspa Irlandia należy do Re­pu­bli­ki Irlandii oraz Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pół­noc­ne­j; wyspa Haiti do państwa o tej samej nazwie, jak również Re­pu­bli­ki Do­mi­ni­kań­ske­j; Ziemię Ognistą dzielą między siebie Chile i Ar­gen­ty­na.

Rozkład odpowiedzi

Borneo
Irlandia
Haiti
Ziemia Ognista
odpowiedzi
flagWłochy
73%
2%
9%
14%
41
flagKanada
70%
0%
12%
16%
24
flagHiszpania
64%
4%
20%
12%
25
flagStany Zjednoczone
58%
6%
13%
18%
90
flagDania
58%
11%
5%
23%
17
flagNorwegia
57%
0%
11%
30%
26
flagHolandia
56%
10%
10%
23%
39
flagNieznany
55%
10%
16%
16%
95
flagAustria
54%
9%
18%
18%
11
flagWielka Brytania
53%
6%
17%
21%
271
flagBelgia
53%
7%
23%
15%
13
flagPolska
52%
9%
15%
21%
9297
flagIrlandia
50%
9%
23%
16%
42
flagSzwecja
50%
7%
14%
21%
14
flagFrancja
48%
5%
22%
20%
35
flagNiemcy
46%
12%
21%
18%
128
flagUkraina
44%
11%
38%
5%
18
flagGrecja
40%
26%
6%
20%
15

Płeć

men59%
women45%
Borneo
59%
45%
Irlandia
7%
10%
Haiti
13%
19%
Ziemia Ognista
19%
24%

Szczegóły

Autor: Bohdan Małysz
Ilustracja: Phillip Capper
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.