Która z broni dystansowych była najłatwiejsza w obsłudze?

łuk
kusza
proca
łuk kompozytowy
Do tego, by sku­tecz­nie operować łukiem, po­trzeb­ne były lata treningu i duża spraw­ność fi­zycz­na. Kusza była pierwszą bronią dy­stan­so­wą, która nie wymagała dużej wprawy. Po­zwa­la­ło to na szybkie two­rze­nie dużych i sku­tecz­nych od­dzia­łów kusz­ni­ków przy wy­ko­rzy­sta­niu nie­wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych żoł­nie­rzy.

Rozkład odpowiedzi

łuk
kusza
proca
łuk kompozytowy
odpowiedzi
flagAfganistan
0%
83%
16%
0%
12
flagSzwajcaria
25%
68%
0%
6%
16
flagNorwegia
17%
58%
20%
3%
29
flagAustralia
25%
56%
18%
0%
16
flagStany Zjednoczone
11%
55%
24%
7%
220
flagDania
30%
53%
15%
0%
13
flagWielka Brytania
16%
50%
28%
4%
320
flagBelgia
16%
50%
33%
0%
12
flagHiszpania
25%
50%
8%
16%
12
flagIndie
14%
47%
28%
9%
21
flagNiemcy
20%
46%
27%
5%
169
flagHolandia
15%
45%
30%
8%
46
flagPolska
19%
44%
31%
4%
12781
flagFrancja
10%
44%
39%
5%
38
flagAustria
27%
44%
27%
0%
18
flagIrlandia
16%
41%
35%
6%
31
flagSzwecja
17%
41%
35%
5%
17
flagKanada
18%
36%
36%
9%
22
flagNieznany
23%
29%
41%
5%
1043
flagWłochy
43%
28%
28%
0%
32

Płeć

men33%
women48%
łuk
20%
17%
kusza
33%
48%
proca
39%
28%
łuk kompozytowy
6%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która z broni dystansowych była najłatwiejsza w obsłudze?
14653
43%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Thomas Quine
Czytaj więcej: wikipedia Crossbow
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.