Która z niżej wymienionych struktur wszechświata jest największa?

Galaktyka
Włókno
Gromada
Supergromada
Włókno to skupisko su­per­gro­ma­d, te zaś składają się z gromad, które za­wie­ra­ją ga­lak­ty­ki. Naj­więk­szą struk­tu­rą typu włókno uznaje się Wielką Ścianę Her­ku­le­s-Ko­ro­ny Pół­noc­nej. Astro­no­mo­wie szacują, że obiekt ten ma długość ponad 10 mld lat świetl­nych.

Rozkład odpowiedzi

Galaktyka
Włókno
Gromada
Supergromada
odpowiedzi
flagSzwajcaria
5%
76%
11%
5%
17
flagStany Zjednoczone
13%
56%
13%
17%
23
flagNiemcy
32%
41%
6%
19%
46
flagPolska
25%
33%
3%
37%
3524
flagHolandia
33%
26%
6%
33%
15
flagWielka Brytania
42%
21%
3%
32%
56
flagNieznany
20%
19%
1%
57%
438
flagIndie
9%
14%
19%
57%
21

Płeć

men24%
women21%
Galaktyka
22%
33%
Włókno
24%
21%
Gromada
2%
4%
Supergromada
50%
40%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która z niżej wymienionych struktur wszechświata jest największa?
4178
32%

Szczegóły

Autor: Astorre
Ilustracja: NASA Blueshift
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.