Która z podanych sztuk walki pochodzi z Korei?

karate
taekwondo
jiu-jitsu
wushu
Tra­dy­cyj­ne te­akwon­do zostało stwo­rzo­ne w latach 50-tych i 60-tych w po­łu­dnio­wo­ko­re­ań­skich siłach zbroj­nych oraz kilku cy­wil­nych or­ga­ni­za­cjach. Na­zew­nic­two i sym­bo­li­ka używana w ta­ekwon­do często odnosi się do ele­men­tów ko­re­ań­skiej hi­sto­rii, kultury i fi­lo­zo­fii re­li­gij­nej.

Rozkład odpowiedzi

karate
taekwondo
jiu-jitsu
wushu
odpowiedzi
flagKorea Południowa
0%
94%
5%
0%
19
flagFinlandia
0%
93%
6%
0%
15
flagBelgia
5%
76%
5%
11%
17
flagFrancja
7%
74%
8%
8%
67
flagSzwajcaria
3%
73%
16%
6%
30
flagGrecja
6%
73%
13%
6%
15
flagHiszpania
0%
68%
21%
10%
19
flagWłochy
7%
66%
21%
4%
42
flagNorwegia
0%
64%
8%
28%
25
flagStany Zjednoczone
5%
63%
18%
12%
428
flagWielka Brytania
2%
61%
18%
16%
306
flagNiemcy
5%
61%
17%
14%
179
flagAustralia
6%
61%
16%
16%
31
flagSzwecja
6%
60%
23%
10%
30
flagPolska
4%
58%
18%
18%
12263
flagHolandia
1%
58%
21%
17%
51
flagKanada
11%
55%
22%
11%
45
flagIndie
5%
52%
27%
10%
59
flagIrlandia
2%
52%
30%
13%
36
flagNieznany
4%
42%
22%
29%
966

Płeć

men54%
women55%
karate
4%
4%
taekwondo
54%
55%
jiu-jitsu
17%
20%
wushu
24%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która z podanych sztuk walki pochodzi z Korei?
14078
57%

Szczegóły

Autor: Kasia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.