Która z poniższych zasad nie należy do manifestu artystycznego "Dogma 95":

Kręcenie filmów określonego gatunku jest niedopuszczalne.
Gotowy film należy przenieść na taśmę 35 mm, w formacie 4:3.
Nazwisko reżysera nie powinno znajdować się w napisach końcowych.
Zyski z filmu muszą być przeznaczone na cele charytatywne.
Dogma 95 to manifest ar­ty­stycz­ny mający na celu "o­czysz­cze­nie" filmu z wszel­kich do­dat­kó­w, tak aby widz mógł skupić się na opo­wia­da­nej hi­sto­rii.

Rozkład odpowiedzi

Kręcenie filmów określonego gatunku jest niedopuszczalne.
Gotowy film należy przenieść na taśmę 35 mm, w formacie 4:3.
Nazwisko reżysera nie powinno znajdować się w napisach końcowych.
Zyski z filmu muszą być przeznaczone na cele charytatywne.
odpowiedzi
flagHolandia
6%
12%
12%
68%
16
flagStany Zjednoczone
8%
20%
20%
52%
25
flagNiemcy
13%
14%
24%
47%
61
flagWielka Brytania
17%
17%
20%
44%
90
flagPolska
15%
22%
22%
38%
3499
flagNieznany
16%
26%
26%
28%
294
flagIrlandia
25%
33%
8%
25%
12

Płeć

men35%
women42%
Kręcenie filmów określonego gatunku jest niedopuszczalne.
14%
15%
Gotowy film należy przenieść na taśmę 35 mm, w formacie 4:3.
24%
20%
Nazwisko reżysera nie powinno znajdować się w napisach końcowych.
25%
21%
Zyski z filmu muszą być przeznaczone na cele charytatywne.
35%
42%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która z poniższych zasad nie należy do manifestu artystycznego "Dogma 95":
4102
38%

Szczegóły

Autor: Astorre
Czytaj więcej: wikipedia Dogma 95
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.