Które drużyny grały na Olimpiadzie w Melbourne (1956) w meczu piłki wodnej nazwanym potem "krew w wodzie"?

USA i Kuba
USA i ZSRR
Węgry i ZSRR
Francja i Algieria
10 li­sto­pa­da 1956, tuż przed roz­po­czę­ciem olim­pia­dy, Armia Czerwona krwawo stłumiła po­wsta­nie wę­gier­skie. Węgrzy, którzy byli w owym czasie potęgą w piłce wodnej, wygrali 4:0 po nie­zwy­kle bru­tal­nej grze, w czasie której woda kil­ku­krot­nie barwiła się od krwi na czer­wo­no. Po meczu wielu z re­pre­zen­tan­tów Węgier nie wróciło do kraju.

Rozkład odpowiedzi

USA i Kuba
USA i ZSRR
Węgry i ZSRR
Francja i Algieria
odpowiedzi
flagSzwajcaria
3%
15%
81%
0%
33
flagHiszpania
21%
14%
60%
3%
28
flagDania
4%
31%
59%
4%
22
flagNiemcy
8%
27%
58%
6%
262
flagKanada
6%
25%
56%
9%
44
flagFrancja
8%
33%
55%
2%
72
flagWielka Brytania
11%
28%
54%
4%
454
flagHolandia
12%
25%
54%
8%
75
flagAustria
12%
35%
51%
0%
31
flagPolska
12%
32%
48%
5%
15702
flagSzwecja
16%
35%
48%
0%
31
flagNorwegia
26%
26%
47%
0%
38
flagStany Zjednoczone
15%
32%
45%
5%
388
flagBelgia
5%
44%
44%
5%
18
flagNieznany
13%
37%
42%
6%
911
flagWłochy
15%
28%
42%
13%
52
flagUkraina
11%
29%
41%
11%
17
flagAustralia
9%
38%
38%
4%
21
flagIndie
17%
46%
31%
4%
82
flagIrlandia
26%
30%
30%
10%
46

Płeć

men48%
women40%
USA i Kuba
11%
13%
USA i ZSRR
33%
38%
Węgry i ZSRR
48%
40%
Francja i Algieria
5%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które drużyny grały na Olimpiadzie w Melbourne (1956) w meczu piłki wodnej nazwanym potem "krew w wodzie"?
17862
48%

Szczegóły

Autor: Koniolub Grubas
Ilustracja: tpower1978
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.