Które duże zwierzę najczęściej zabija ludzi w Afryce?

lew
hiena
krokodyl
hipopotam
Hi­po­po­ta­my to zwie­rzę­ta te­ry­to­rial­ne. Są bardzo agre­syw­ne w stosunku do każdego, kto wkracza na ich teren. Często atakują ludzi (i inne zwie­rzę­ta, w tym kro­ko­dy­le) z za­sko­cze­nia i nie­spro­wo­ko­wa­ne. Potrafią atakować i wywracać łodzie. Dla wielu afry­kań­skich ludów - np. Zulusów - to właśnie hi­po­po­ta­my są symbolem siły, wa­lecz­no­ści i odwagi, po­zo­sta­wia­jąc w tyle lwy, uważane za mniej nie­bez­piecz­ne.

Rozkład odpowiedzi

lew
hiena
krokodyl
hipopotam
odpowiedzi
flagIzrael
0%
0%
0%
100%
13
flagAustralia
0%
4%
0%
95%
22
flagWielka Brytania
3%
2%
6%
86%
365
flagNorwegia
0%
0%
12%
85%
40
flagSzwecja
5%
5%
5%
85%
20
flagNieznany
5%
1%
8%
83%
686
flagBelgia
0%
0%
16%
83%
18
flagWłochy
0%
0%
18%
81%
22
flagPolska
6%
2%
10%
80%
16877
flagStany Zjednoczone
5%
3%
9%
78%
430
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
7%
7%
0%
78%
14
flagNiemcy
7%
1%
13%
77%
170
flagKanada
6%
2%
11%
77%
45
flagHolandia
4%
0%
20%
75%
48
flagFrancja
3%
0%
17%
75%
29
flagIrlandia
5%
0%
20%
72%
40
flagIndie
4%
4%
15%
68%
89
flagSzwajcaria
10%
0%
21%
68%
19
flagHiszpania
0%
14%
9%
66%
21
flagFilipiny
0%
7%
21%
64%
14

Płeć

men85%
women79%
lew
3%
5%
hiena
1%
2%
krokodyl
9%
12%
hipopotam
85%
79%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które duże zwierzę najczęściej zabija ludzi w Afryce?
18381
80%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Nils Rinaldi
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.