Które europejskie państwo było bliskim sojusznikiem Republiki Ludowej Chin w latach 1960-tych?

Francja
Portugalia
Jugosławia
Albania
Albania była ko­mu­ni­stycz­nym krajem, który za­de­cy­do­wa­ł, by stanąć po stronie Chin podczas chiń­sko­-so­wiec­kie­go rozłamu. W efekcie Chiny na­wią­za­ły bliskie kontakty z Albanią w wielu dzie­dzi­nach. Al­bań­skie gazety były prze­dru­ko­wy­wa­ne w chiń­skich gazetach i czytane w chińskim radiu. Albania pro­wa­dzi­ła kampanię mającą na celu wpro­wa­dze­nie Re­pu­bli­ki Ludowej Chin do ONZ w miejsce Re­pu­bli­ki Chin (Taj­wa­n), co udało się w 1971.

Rozkład odpowiedzi

Francja
Portugalia
Jugosławia
Albania
odpowiedzi
flagSzwecja
0%
0%
18%
81%
11
flagKanada
8%
0%
16%
75%
12
flagSzwajcaria
20%
0%
10%
70%
10
flagNorwegia
18%
9%
9%
63%
11
flagBelgia
7%
7%
23%
61%
13
flagWłochy
0%
0%
42%
57%
14
flagHolandia
9%
0%
38%
52%
21
flagWielka Brytania
14%
1%
33%
50%
163
flagNiemcy
13%
2%
34%
48%
82
flagStany Zjednoczone
14%
14%
23%
47%
85
flagIrlandia
13%
6%
33%
46%
15
flagHiszpania
20%
0%
26%
46%
15
flagPolska
10%
6%
40%
41%
5194
flagRosja
19%
8%
29%
36%
47
flagFrancja
6%
12%
50%
31%
16
flagIndie
25%
16%
33%
25%
12
flagNieznany
13%
7%
55%
23%
308

Płeć

men30%
women35%
Francja
10%
12%
Portugalia
5%
6%
Jugosławia
53%
45%
Albania
30%
35%

Szczegóły

Autor: julia99
Ilustracja: Times Asi
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.