Które miasto było stolicą Imperium Inków?

Quito
Lima
Cuzco
Teotihuacan
Miasto położone na wy­so­ko­ści 3,400 m z po­wo­dze­niem funk­cjo­nu­je do dzisiaj i ma obecnie około 359 tys miesz­kań­ców. Ostat­ni­mi czasy przeszło przez kilka zmian nazwy - ory­gi­nal­na nazwa, za­pi­sy­wa­na przez kon­kwi­sta­ro­dów Cuzco, w roku 1976 została zmie­nio­na na Cusco, po czym w 1990 na Qosqo. Po­wszech­nie jednak wciąż używa się daw­niej­sze­go zapisu Cuzco.

Rozkład odpowiedzi

Quito
Lima
Cuzco
Teotihuacan
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
0%
100%
0%
36
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
2%
2%
95%
0%
48
flagFinlandia
0%
0%
95%
4%
43
flagAustralia
9%
0%
81%
9%
22
flagWłochy
1%
2%
80%
15%
71
flagHolandia
5%
5%
68%
20%
118
flagHiszpania
2%
5%
68%
22%
35
flagPolska
7%
9%
63%
18%
18533
flagNiemcy
8%
8%
63%
20%
320
flagWielka Brytania
9%
8%
60%
20%
539
flagStany Zjednoczone
9%
12%
60%
16%
371
flagFrancja
13%
4%
60%
22%
45
flagSzwecja
1%
21%
58%
17%
51
flagAustria
6%
9%
56%
27%
44
flagNorwegia
10%
10%
56%
21%
37
flagNieznany
9%
12%
55%
22%
1065
flagIrlandia
5%
18%
52%
23%
59
flagLitwa
17%
13%
52%
17%
23
flagKanada
20%
10%
48%
20%
29
flagIndie
7%
23%
47%
21%
38

Płeć

men64%
women66%
Quito
7%
7%
Lima
8%
9%
Cuzco
64%
66%
Teotihuacan
19%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które miasto było stolicą Imperium Inków?
21296
63%

Szczegóły

Autor: Teddy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.