Które morze uważane było za niedostępne dla okrętów?

Morze Czarne
Morze Czerwone
Morze Żółte
Morze Sargassowe
Nazwa morza pochodzi od po­ra­sta­ją­ce­go je gro­no­ro­stu z rodzaju Sar­gas­sum. Po raz pierwszy wspo­mniał o nim już Kolumb. Dawni ma­ry­na­rze wy­ol­brzy­mia­li ilość gro­no­ro­stó­w, co do­pro­wa­dzi­ło do prze­ko­na­nia, że okręt wpły­wa­ją­cy na te wody może w nich utknąć. Wiarę tę pod­sy­ca­ły przy­pad­ki za­gi­nio­nych okrętów, spo­wo­do­wa­ne jednak praw­do­po­dob­nie częstym brakiem wiatru na tych sze­ro­ko­ściach geo­gra­ficz­nych.

Rozkład odpowiedzi

Morze Czarne
Morze Czerwone
Morze Żółte
Morze Sargassowe
odpowiedzi
flagWłochy
12%
10%
1%
75%
64
flagUkraina
9%
6%
9%
75%
32
flagDania
6%
10%
6%
75%
29
flagHiszpania
10%
14%
3%
71%
28
flagHolandia
13%
7%
5%
70%
51
flagAustria
12%
9%
9%
68%
32
flagGrecja
13%
18%
0%
68%
22
flagRosja
14%
14%
4%
66%
21
flagNiemcy
10%
16%
7%
65%
175
flagBelgia
20%
8%
8%
64%
25
flagPolska
14%
13%
8%
62%
11766
flagFrancja
14%
8%
11%
62%
35
flagWielka Brytania
18%
12%
9%
59%
391
flagNorwegia
15%
9%
18%
57%
33
flagStany Zjednoczone
20%
9%
11%
56%
435
flagIrlandia
18%
16%
8%
56%
37
flagAustralia
24%
20%
0%
56%
25
flagKanada
10%
20%
10%
52%
48
flagNieznany
22%
16%
13%
47%
393
flagIndie
27%
13%
22%
33%
36

Płeć

men56%
women58%
Morze Czarne
17%
17%
Morze Czerwone
16%
13%
Morze Żółte
9%
10%
Morze Sargassowe
56%
58%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: NOAA Photo Library
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.