Które organizmy w przyrodzie są w stanie emitować światło?

robaczek świętojański (owad)
opieńka miodowa (grzyb)
źadne z wymienionych
robaczek świętojański i opieńka miodowa
Opieńka miodowa wykazuje zupełnie szcze­gól­ną wła­ści­wo­ść: mia­no­wi­cie można w nocy za­uwa­ży­ć, że świeci zie­lon­ka­wym świa­tłem. Zjawisko to należy tłu­ma­czyć pewnymi re­ak­cja­mi che­micz­ny­mi, za­cho­dzą­cy­mi w trakcie od­dy­cha­nia komórek. Opieńka nie jest jedynym grzybem świe­cą­cym w ciem­no­ści - wła­ści­wość taką mają również Cli­to­cy­be il­lu­den­s, Lac­ta­rius lampus i Ompha­lo­tus ole­arius. Wiele grzybów o tego rodzaju wła­ści­wo­ściach rośnie w tro­pi­kach.

Rozkład odpowiedzi

robaczek świętojański (owad)
opieńka miodowa (grzyb)
źadne z wymienionych
robaczek świętojański i opieńka miodowa
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
27%
4%
0%
68%
22
flagHolandia
25%
5%
5%
65%
20
flagFrancja
35%
0%
7%
57%
14
flagWielka Brytania
38%
4%
1%
54%
62
flagPolska
46%
2%
2%
47%
4148
flagNiemcy
50%
0%
3%
46%
32
flagNieznany
53%
1%
2%
42%
273
flagNorwegia
50%
8%
0%
41%
12

Płeć

men50%
women54%
robaczek świętojański (owad)
44%
40%
opieńka miodowa (grzyb)
1%
2%
źadne z wymienionych
2%
2%
robaczek świętojański i opieńka miodowa
50%
54%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które organizmy w przyrodzie są w stanie emitować światło?
4672
47%

Szczegóły

Autor: zbig2004
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.