Które państwo jest największym producentem gazu ziemnego w Unii Europejskiej?

Wielka Brytania
Holandia
Włochy
Francja
50% gazu pro­du­ko­wa­ne­go w Holandii pochodzi z pola gazowego Gro­nin­ge­n, które jest naj­więk­sze w Europie i dzie­sią­te co do wiel­ko­ści na świecie. Po­zo­sta­łe 50% to efekt eks­plo­ata­cji około 300 mniej­szych pól ga­zo­wy­ch, głównie roz­sia­nych na Morzu Pół­noc­nym.

Rozkład odpowiedzi

Wielka Brytania
Holandia
Włochy
Francja
odpowiedzi
flagHolandia
5%
78%
3%
12%
108
flagBelgia
10%
78%
0%
10%
19
flagWłochy
24%
56%
0%
20%
25
flagHiszpania
31%
45%
0%
18%
22
flagStany Zjednoczone
29%
43%
8%
16%
281
flagNiemcy
25%
43%
10%
20%
144
flagDania
25%
43%
6%
25%
16
flagPolska
25%
41%
10%
22%
9643
flagWielka Brytania
36%
40%
5%
16%
296
flagSzwecja
35%
40%
5%
20%
20
flagAustralia
33%
40%
6%
20%
15
flagIndie
18%
39%
22%
18%
102
flagUkraina
31%
37%
12%
12%
16
flagNieznany
21%
36%
8%
32%
356
flagKanada
28%
36%
4%
32%
25
flagIrlandia
41%
35%
11%
11%
34
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
11%
33%
11%
44%
18
flagCzechy
37%
31%
12%
18%
16
flagFrancja
15%
26%
15%
42%
19
flagNorwegia
24%
24%
27%
20%
29

Płeć

men35%
women38%
Wielka Brytania
29%
22%
Holandia
35%
38%
Włochy
10%
11%
Francja
24%
27%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które państwo jest największym producentem gazu ziemnego w Unii Europejskiej?
10770
41%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Derrick Coetzee
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.