Które państwo we własnym języku nazywa się "Hellada" lub "Hellas"?

Grecja
Gruzja
Honduras
Finlandia
Więk­szość języków eu­ro­pej­skich wywodzi nazwę Grecji od ła­ciń­skiej nazwy Graecia. Jedynym wy­jąt­kiem w Europie jest język nor­we­ski, gdzie sto­so­wa­na jest nazwa "Hel­la­s". Na­to­miast wiele języków wschod­nich (a­rab­ski, he­braj­ski, turecki, hindi) wywodzi nazwę Grecji od Jonii, grec­kie­go regionu Azji Mniej­szej.

Rozkład odpowiedzi

Grecja
Gruzja
Honduras
Finlandia
odpowiedzi
flagHiszpania
95%
0%
2%
0%
41
flagHolandia
91%
3%
1%
3%
95
flagGrecja
91%
2%
1%
1%
67
flagSzwecja
91%
7%
1%
0%
57
flagNorwegia
91%
0%
4%
4%
46
flagAustria
90%
4%
2%
2%
44
flagIrlandia
88%
9%
1%
0%
52
flagDania
88%
3%
3%
0%
26
flagUkraina
88%
7%
3%
0%
26
flagPolska
87%
5%
3%
1%
20191
flagNiemcy
86%
4%
4%
2%
304
flagWłochy
86%
2%
4%
3%
83
flagNieznany
85%
5%
6%
1%
1185
flagBelgia
83%
5%
11%
0%
36
flagWielka Brytania
81%
7%
6%
3%
564
flagFrancja
81%
4%
9%
4%
44
flagKanada
80%
7%
3%
6%
65
flagStany Zjednoczone
72%
9%
10%
6%
555
flagAustralia
70%
4%
12%
4%
24
flagIndie
37%
14%
24%
18%
75

Płeć

men89%
women88%
Grecja
89%
88%
Gruzja
4%
6%
Honduras
4%
3%
Finlandia
1%
2%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które państwo we własnym języku nazywa się "Hellada" lub "Hellas"?
23006
87%

Szczegóły

Autor: Ewelina Nieznana
Czytaj więcej: wikipedia Hellada
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.