Które państwo wystawiło na paraolimpiadzie w roku 2000 drużynę koszykarzy składającą się ze zdrowych graczy, udających upośledzonych?

Rosja
Azerbejdżan
Chiny
Hiszpania
Od członków drużyny hisz­pań­skiej zażądano zwrotu złotych medali zdo­by­tych na pa­ra­olim­pia­dzie, gdy okazało się, że wcale nie byli upo­śle­dze­ni. Wielu z nich grało na co dzień w re­gu­lar­nych roz­gryw­kach ama­tor­skich zespołów ko­szy­kar­skich. Był to naj­więk­szy jak do tej pory skandal w historii ruchu pa­ra­olim­pij­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

Rosja
Azerbejdżan
Chiny
Hiszpania
odpowiedzi
flagHiszpania
1%
8%
8%
79%
58
flagSzwajcaria
6%
25%
0%
68%
16
flagFrancja
6%
15%
13%
65%
46
flagAustralia
21%
14%
7%
57%
14
flagRosja
13%
7%
19%
54%
51
flagUkraina
17%
11%
17%
52%
17
flagWłochy
12%
18%
18%
48%
33
flagAustria
26%
20%
6%
46%
15
flagWielka Brytania
18%
20%
16%
43%
217
flagHolandia
15%
33%
7%
43%
39
flagKanada
21%
21%
14%
42%
14
flagPolska
20%
20%
16%
41%
9458
flagSzwecja
33%
20%
6%
40%
15
flagNiemcy
19%
23%
19%
38%
126
flagIndie
25%
32%
6%
35%
31
flagStany Zjednoczone
28%
25%
11%
34%
194
flagLitwa
8%
16%
41%
33%
12
flagIrlandia
25%
25%
20%
30%
40
flagNorwegia
25%
33%
11%
25%
27
flagNieznany
34%
25%
18%
21%
529

Płeć

men29%
women38%
Rosja
25%
22%
Azerbejdżan
26%
22%
Chiny
17%
16%
Hiszpania
30%
38%

Szczegóły

Autor: Teddy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.