Które województwo w Polsce ma największą powierzchnię?

warmińsko-mazurskie
mazowieckie
wielkopolskie
lubelskie
Podział kraju na wo­je­wódz­twa ma swoje korzenie w okresie rozbicia dziel­ni­co­we­go, stąd ich zróż­ni­co­wa­nie pod względem wiel­ko­ści w czasach I Rze­czy­po­spo­li­tej. Pierwsze wo­je­wódz­twa po­wsta­wa­ły na prze­ło­mie XIV i XV w. Pier­wot­nie były to sa­mo­dziel­ne zgro­ma­dze­nia wojskowe na okre­ślo­nych terenach Polski, którymi za­rzą­dza­li wy­zna­cza­ni przez władcę wo­je­wo­do­wie – od: wodzić woje.

Rozkład odpowiedzi

warmińsko-mazurskie
mazowieckie
wielkopolskie
lubelskie
odpowiedzi
flagKanada
0%
78%
10%
5%
19
flagHiszpania
5%
75%
20%
0%
20
flagStany Zjednoczone
9%
74%
12%
1%
62
flagHolandia
8%
73%
17%
0%
34
flagBelgia
10%
70%
20%
0%
10
flagGrecja
0%
69%
30%
0%
13
flagPolska
9%
68%
20%
1%
9801
flagSzwecja
22%
68%
0%
9%
22
flagWielka Brytania
15%
64%
19%
0%
219
flagNieznany
6%
63%
27%
1%
672
flagNiemcy
8%
63%
23%
2%
146
flagFrancja
18%
60%
21%
0%
33
flagUkraina
20%
50%
20%
10%
30
flagNorwegia
26%
50%
20%
3%
30
flagWłochy
31%
50%
13%
4%
22
flagBiałoruś
20%
50%
30%
0%
10
flagAustria
36%
45%
18%
0%
11
flagIrlandia
34%
41%
24%
0%
29

Płeć

men67%
women62%
warmińsko-mazurskie
7%
12%
mazowieckie
67%
62%
wielkopolskie
23%
23%
lubelskie
1%
1%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które województwo w Polsce ma największą powierzchnię?
11281
67%

Szczegóły

Autor: Agnieszka Pawelska
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.