Które z miast położonych w Polsce, jest nazywane "polskim Paryżem"?

Gdańsk
Wrocław
Szczecin
Warszawa
Śród­mie­ście Szcze­ci­na, mimo roz­le­głych znisz­czeń wo­jen­ny­ch, za­cho­wa­ło do dziś swój unikalny kształt, nadany mu w czasach pru­skich. Rozległe ronda, zielone skwery i place z gwiaź­dzi­stym układem ulic, wzo­ro­wa­ne są na Paryżu. Przez wiele lat spe­ku­lo­wa­no, iż w ich pro­jek­to­wa­nie za­an­ga­żo­wa­ny był autor układu Paryża, Georges Haus­smann. Dziś jednak tę tezę się odrzuca.

Rozkład odpowiedzi

Gdańsk
Wrocław
Szczecin
Warszawa
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
5%
27%
51%
15%
58
flagIrlandia
17%
32%
46%
3%
28
flagFrancja
4%
31%
45%
13%
22
flagKanada
0%
33%
41%
20%
24
flagWłochy
12%
33%
37%
16%
24
flagNiemcy
11%
40%
32%
14%
88
flagPolska
9%
38%
30%
20%
6749
flagHolandia
10%
40%
30%
20%
20
flagNorwegia
0%
63%
27%
9%
11
flagWielka Brytania
7%
49%
25%
17%
128
flagUkraina
0%
53%
23%
23%
13
flagNieznany
10%
45%
22%
21%
498
flagHiszpania
9%
54%
18%
18%
11
flagAustria
9%
54%
9%
27%
11
flagDania
18%
36%
9%
36%
11

Płeć

men26%
women28%
Gdańsk
9%
10%
Wrocław
42%
40%
Szczecin
26%
28%
Warszawa
21%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które z miast położonych w Polsce, jest nazywane "polskim Paryżem"?
7810
30%

Szczegóły

Autor: Dariusz Robert Drewnicki
Czytaj więcej: turystyka.wp.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.