Które nazwisko jest bardzo popularne wśród Tajów?

Leekpai
Pranarat
Boonyaket
żadne
W Taj­lan­dii nie ma po­pu­lar­nych nazwisk. Nazwiska jako takie zostały wpro­wa­dzo­ne w spo­łe­czeń­stwie dopiero roz­po­rzą­dze­niem z roku 1913, zgodnie z którym każda rodzina powinna obrać sobie inne na­zwi­sko. Jest bardzo rzadkie spo­tka­nie dwóch nie­spo­krew­nio­nych Tajów o tym samym na­zwi­sku.

Rozkład odpowiedzi

Leekpai
Pranarat
Boonyaket
żadne
odpowiedzi
flagJaponia
3%
7%
5%
83%
55
flagAustralia
5%
15%
10%
70%
20
flagWietnam
12%
12%
4%
68%
25
flagFilipiny
10%
14%
4%
66%
136
flagFrancja
7%
17%
7%
64%
28
flagKanada
13%
13%
9%
63%
52
flagHiszpania
27%
4%
4%
63%
22
flagNiemcy
16%
14%
9%
59%
137
flagWłochy
15%
12%
10%
58%
39
flagPolska
20%
13%
10%
55%
9907
flagSingapur
0%
20%
15%
55%
20
flagStany Zjednoczone
15%
18%
11%
53%
441
flagNieznany
18%
14%
13%
53%
349
flagWielka Brytania
24%
12%
8%
53%
257
flagHolandia
22%
17%
8%
51%
35
flagTajlandia
15%
13%
18%
50%
38
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
27%
16%
5%
50%
18
flagNorwegia
10%
27%
13%
48%
29
flagIndie
25%
13%
18%
43%
60
flagIrlandia
25%
25%
12%
35%
31

Płeć

men53%
women50%
Leekpai
19%
24%
Pranarat
16%
15%
Boonyaket
10%
9%
żadne
53%
50%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które nazwisko jest bardzo popularne wśród Tajów?
10976
55%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Brendan
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.