Które nazwisko jest bardzo popularne wśród Tajów?

Leekpai
Pranarat
Boonyaket
żadne
W Taj­lan­dii nie ma po­pu­lar­nych nazwisk. Nazwiska jako takie zostały wpro­wa­dzo­ne w spo­łe­czeń­stwie dopiero roz­po­rzą­dze­niem z roku 1913, zgodnie z którym każda rodzina powinna obrać sobie inne na­zwi­sko. Jest bardzo rzadkie spo­tka­nie dwóch nie­spo­krew­nio­nych Tajów o tym samym na­zwi­sku.

Rozkład odpowiedzi

Leekpai
Pranarat
Boonyaket
żadne
odpowiedzi
flagJaponia
3%
7%
5%
83%
55
flagAustralia
6%
12%
6%
75%
16
flagHiszpania
25%
5%
5%
65%
20
flagFilipiny
10%
15%
5%
64%
107
flagFrancja
7%
17%
7%
64%
28
flagKanada
13%
15%
6%
63%
44
flagWietnam
13%
13%
4%
63%
22
flagLitwa
0%
30%
7%
61%
13
flagNiemcy
16%
14%
8%
60%
108
flagDania
13%
26%
0%
60%
15
flagNorwegia
12%
24%
8%
56%
25
flagPolska
21%
14%
9%
54%
7736
flagWielka Brytania
24%
11%
8%
54%
213
flagHolandia
22%
12%
9%
54%
31
flagStany Zjednoczone
15%
18%
12%
53%
402
flagWłochy
21%
14%
7%
53%
28
flagTajlandia
13%
13%
19%
50%
36
flagIndie
28%
13%
18%
39%
53
flagNieznany
25%
22%
15%
36%
44
flagIrlandia
26%
23%
13%
36%
30

Płeć

men50%
women50%
Leekpai
20%
24%
Pranarat
18%
15%
Boonyaket
10%
9%
żadne
50%
50%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które nazwisko jest bardzo popularne wśród Tajów?
8366
54%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Brendan
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.