Które ze starych urządzeń domowych są najbardziej niebezpieczne dla środowiska?

odkurzacze
lodówki
pralki
radioodbiorniki
We wcze­snych latach sie­dem­dzie­sią­tych dwaj ame­ry­kań­scy chemicy (M. Molina i S. Rowland) za­alar­mo­wa­li o możliwym za­gro­że­niu dla ozonu at­mos­fe­rycz­ne­go przez chlo­ro­flu­oro­wę­gla­ny używane jako chło­dzi­wo. Reakcje śro­do­wi­ska na­uko­we­go na ich prace były po­cząt­ko­wo scep­tycz­ne. Dopiero w roku 1983, po odkryciu dziury ozo­no­we­j, za­gro­że­nie uznano za realne.

Rozkład odpowiedzi

odkurzacze
lodówki
pralki
radioodbiorniki
odpowiedzi
flagHiszpania
5%
89%
0%
5%
19
flagUkraina
0%
89%
5%
5%
19
flagWłochy
0%
90%
4%
4%
42
flagNorwegia
0%
84%
6%
3%
33
flagMalezja
3%
84%
3%
7%
26
flagNiemcy
0%
83%
4%
11%
131
flagWielka Brytania
3%
82%
5%
7%
447
flagHolandia
2%
82%
9%
4%
41
flagIrlandia
2%
81%
2%
13%
37
flagFrancja
10%
80%
5%
5%
20
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
4%
78%
8%
8%
23
flagPolska
2%
77%
5%
13%
12916
flagIndie
5%
77%
5%
8%
433
flagNieznany
2%
74%
6%
17%
555
flagPakistan
10%
68%
6%
12%
50
flagAustralia
4%
67%
10%
12%
49
flagStany Zjednoczone
5%
64%
13%
13%
794
flagFilipiny
13%
62%
5%
9%
53
flagNigeria
18%
59%
9%
9%
22
flagKanada
3%
58%
15%
18%
53

Płeć

men80%
women79%
odkurzacze
2%
3%
lodówki
80%
79%
pralki
5%
4%
radioodbiorniki
12%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które ze starych urządzeń domowych są najbardziej niebezpieczne dla środowiska?
14113
77%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.