Które ze starych urządzeń domowych są najbardziej niebezpieczne dla środowiska?

odkurzacze
lodówki
pralki
radioodbiorniki
We wcze­snych latach sie­dem­dzie­sią­tych dwaj ame­ry­kań­scy chemicy (M. Molina i S. Rowland) za­alar­mo­wa­li o możliwym za­gro­że­niu dla ozonu at­mos­fe­rycz­ne­go przez chlo­ro­flu­oro­wę­gla­ny używane jako chło­dzi­wo. Reakcje śro­do­wi­ska na­uko­we­go na ich prace były po­cząt­ko­wo scep­tycz­ne. Dopiero w roku 1983, po odkryciu dziury ozo­no­we­j, za­gro­że­nie uznano za realne.

Rozkład odpowiedzi

odkurzacze
lodówki
pralki
radioodbiorniki
odpowiedzi
flagHiszpania
5%
88%
0%
5%
17
flagUkraina
0%
88%
5%
5%
17
flagHolandia
3%
87%
9%
0%
31
flagWłochy
0%
89%
5%
5%
38
flagNiemcy
0%
83%
4%
11%
121
flagNorwegia
0%
83%
6%
3%
30
flagIrlandia
2%
82%
2%
11%
35
flagMalezja
4%
82%
4%
8%
23
flagWielka Brytania
3%
81%
5%
7%
402
flagFrancja
10%
80%
5%
5%
20
flagIndie
6%
78%
5%
7%
388
flagPolska
2%
77%
5%
13%
11392
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
4%
77%
9%
9%
22
flagNieznany
1%
75%
5%
17%
310
flagAustralia
2%
68%
11%
11%
45
flagNigeria
15%
65%
5%
10%
20
flagStany Zjednoczone
5%
64%
13%
13%
768
flagFilipiny
13%
63%
6%
6%
46
flagPakistan
12%
62%
5%
15%
40
flagKanada
4%
58%
16%
18%
50

Płeć

men81%
women80%
odkurzacze
2%
2%
lodówki
82%
80%
pralki
5%
4%
radioodbiorniki
10%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które ze starych urządzeń domowych są najbardziej niebezpieczne dla środowiska?
12263
78%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.