Które ze starych urządzeń domowych są najbardziej niebezpieczne dla środowiska?

odkurzacze
lodówki
pralki
radioodbiorniki
We wcze­snych latach sie­dem­dzie­sią­tych dwaj ame­ry­kań­scy chemicy (M. Molina i S. Rowland) za­alar­mo­wa­li o możliwym za­gro­że­niu dla ozonu at­mos­fe­rycz­ne­go przez chlo­ro­flu­oro­wę­gla­ny używane jako chło­dzi­wo. Reakcje śro­do­wi­ska na­uko­we­go na ich prace były po­cząt­ko­wo scep­tycz­ne. Dopiero w roku 1983, po odkryciu dziury ozo­no­we­j, za­gro­że­nie uznano za realne.

Rozkład odpowiedzi

odkurzacze
lodówki
pralki
radioodbiorniki
odpowiedzi
flagHolandia
3%
88%
7%
0%
26
flagUkraina
0%
88%
5%
5%
17
flagWłochy
0%
88%
5%
5%
36
flagNorwegia
0%
86%
6%
3%
29
flagNiemcy
0%
83%
4%
12%
115
flagIrlandia
2%
82%
2%
11%
35
flagWielka Brytania
3%
81%
5%
8%
387
flagMalezja
4%
80%
4%
9%
21
flagPolska
2%
78%
5%
13%
10365
flagIndie
5%
78%
5%
7%
385
flagFrancja
10%
78%
5%
5%
19
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
4%
76%
9%
9%
21
flagSingapur
0%
70%
17%
11%
17
flagAustralia
2%
68%
11%
11%
45
flagNieznany
2%
65%
5%
26%
88
flagStany Zjednoczone
5%
64%
13%
13%
756
flagPakistan
13%
63%
5%
13%
38
flagFilipiny
13%
61%
6%
6%
44
flagNigeria
16%
61%
5%
11%
18
flagKanada
4%
59%
14%
17%
47

Płeć

men84%
women80%
odkurzacze
2%
3%
lodówki
84%
80%
pralki
4%
4%
radioodbiorniki
8%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które ze starych urządzeń domowych są najbardziej niebezpieczne dla środowiska?
10983
78%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.