Które żółwie morskie najgłębiej nurkują?

szylkretowe
skórzaste
karetta
zielone
Żółwie skó­rza­ste to jedne z naj­głę­biej nur­ku­ją­cych zwierząt mor­ski­ch, od­no­to­wa­ne są przy­pad­ki ich spo­tka­nia na głę­bo­ko­ści 1,280 m. Ze względu na panujące tam ci­śnie­nie, takie głę­bo­ko­ści są nie­osią­gal­ne dla żółwi o twardej sko­ru­pie, która zo­sta­ła­by zgnie­cio­na.

Rozkład odpowiedzi

szylkretowe
skórzaste
karetta
zielone
odpowiedzi
flagWłochy
6%
60%
13%
20%
15
flagHolandia
13%
58%
11%
16%
36
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
14%
57%
21%
7%
14
flagKanada
15%
50%
15%
20%
20
flagChorwacja
10%
50%
40%
0%
10
flagWielka Brytania
16%
46%
15%
21%
212
flagCzechy
23%
46%
23%
7%
13
flagStany Zjednoczone
10%
45%
24%
18%
344
flagNiemcy
19%
45%
15%
20%
93
flagAustria
9%
45%
36%
9%
11
flagIndie
8%
40%
31%
17%
112
flagFrancja
14%
40%
14%
29%
27
flagPolska
17%
38%
19%
23%
8680
flagDania
12%
37%
18%
31%
16
flagFilipiny
8%
33%
8%
50%
12
flagNorwegia
0%
32%
24%
44%
25
flagIrlandia
22%
31%
14%
31%
35
flagSzwecja
8%
25%
8%
58%
12
flagAustralia
23%
23%
29%
23%
17
flagNieznany
20%
16%
29%
33%
48

Płeć

men38%
women37%
szylkretowe
18%
19%
skórzaste
38%
37%
karetta
20%
21%
zielone
23%
21%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które żółwie morskie najgłębiej nurkują?
9209
39%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Dylan Baist-Bliss
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.