Które żółwie morskie najgłębiej nurkują?

szylkretowe
skórzaste
karetta
zielone
Żółwie skó­rza­ste to jedne z naj­głę­biej nur­ku­ją­cych zwierząt mor­ski­ch, od­no­to­wa­ne są przy­pad­ki ich spo­tka­nia na głę­bo­ko­ści 1,280 m. Ze względu na panujące tam ci­śnie­nie, takie głę­bo­ko­ści są nie­osią­gal­ne dla żółwi o twardej sko­ru­pie, która zo­sta­ła­by zgnie­cio­na.

Rozkład odpowiedzi

szylkretowe
skórzaste
karetta
zielone
odpowiedzi
flagWłochy
6%
60%
13%
20%
15
flagHolandia
13%
58%
11%
16%
36
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
14%
57%
21%
7%
14
flagKanada
15%
50%
15%
20%
20
flagCzechy
23%
46%
23%
7%
13
flagStany Zjednoczone
10%
45%
24%
19%
357
flagWielka Brytania
16%
45%
15%
20%
225
flagAustria
9%
45%
36%
9%
11
flagNiemcy
20%
42%
15%
21%
102
flagFrancja
14%
40%
14%
29%
27
flagIndie
8%
39%
30%
19%
114
flagChorwacja
11%
38%
38%
11%
18
flagPolska
17%
37%
20%
24%
10078
flagDania
12%
37%
18%
31%
16
flagIrlandia
22%
31%
14%
31%
35
flagNorwegia
0%
30%
23%
46%
26
flagFilipiny
7%
30%
15%
46%
13
flagAustralia
23%
23%
29%
23%
17
flagSzwecja
7%
23%
15%
53%
13
flagNieznany
18%
22%
24%
34%
391

Płeć

men32%
women35%
szylkretowe
19%
18%
skórzaste
32%
35%
karetta
21%
22%
zielone
27%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które żółwie morskie najgłębiej nurkują?
10993
37%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Dylan Baist-Bliss
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.