Które żółwie morskie najgłębiej nurkują?

szylkretowe
skórzaste
karetta
zielone
Żółwie skó­rza­ste to jedne z naj­głę­biej nur­ku­ją­cych zwierząt mor­ski­ch, od­no­to­wa­ne są przy­pad­ki ich spo­tka­nia na głę­bo­ko­ści 1,280 m. Ze względu na panujące tam ci­śnie­nie, takie głę­bo­ko­ści są nie­osią­gal­ne dla żółwi o twardej sko­ru­pie, która zo­sta­ła­by zgnie­cio­na.

Rozkład odpowiedzi

szylkretowe
skórzaste
karetta
zielone
odpowiedzi
flagWłochy
6%
60%
13%
20%
15
flagHolandia
13%
56%
13%
15%
44
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
12%
56%
25%
6%
16
flagKanada
14%
47%
14%
23%
21
flagCzechy
23%
46%
23%
7%
13
flagAustria
7%
46%
38%
7%
13
flagStany Zjednoczone
10%
45%
22%
19%
383
flagWielka Brytania
17%
45%
14%
21%
249
flagNiemcy
21%
42%
14%
21%
112
flagFrancja
14%
40%
14%
29%
27
flagChorwacja
11%
38%
38%
11%
18
flagPolska
17%
37%
20%
24%
11145
flagIndie
9%
37%
30%
20%
127
flagDania
17%
35%
17%
29%
17
flagFilipiny
7%
30%
15%
46%
13
flagIrlandia
24%
29%
13%
32%
37
flagNorwegia
3%
29%
22%
44%
27
flagAustralia
22%
27%
27%
22%
18
flagNieznany
18%
23%
24%
33%
451
flagSzwecja
11%
23%
11%
52%
17

Płeć

men32%
women35%
szylkretowe
18%
19%
skórzaste
32%
35%
karetta
21%
22%
zielone
27%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które żółwie morskie najgłębiej nurkują?
12181
37%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Dylan Baist-Bliss
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.