Które żółwie są największe?

żółwie zielone
żółwie skórzaste
żółwie olbrzymie
żółwie słoniowe z Galapagos
Żółw skó­rza­sty to czwarty naj­więk­szy gad, po trzech ga­tun­kach kro­ko­dy­lo­wa­tych. O ile naj­więk­sze spośród żółwi o twardym ka­ra­pak­sie (żółwie ol­brzy­mie i sło­nio­we) osiągają 250-300 kg, to żółwie skó­rza­ste mogą osiągnąć aż tonę.

Rozkład odpowiedzi

żółwie zielone
żółwie skórzaste
żółwie olbrzymie
żółwie słoniowe z Galapagos
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
64%
7%
28%
14
flagAustralia
14%
64%
0%
21%
14
flagWłochy
0%
52%
23%
23%
17
flagAustria
10%
50%
20%
20%
10
flagNorwegia
0%
46%
6%
46%
15
flagStany Zjednoczone
3%
43%
15%
37%
347
flagWielka Brytania
4%
40%
14%
40%
205
flagIndie
4%
39%
29%
26%
92
flagNiemcy
3%
38%
6%
50%
93
flagHolandia
0%
34%
26%
39%
23
flagKanada
5%
31%
15%
47%
19
flagPolska
2%
29%
18%
48%
7440
flagFilipiny
16%
25%
8%
50%
12
flagRosja
0%
23%
23%
53%
13
flagChorwacja
0%
23%
0%
76%
13
flagIrlandia
0%
16%
37%
45%
24
flagNieznany
2%
15%
29%
52%
349
flagFrancja
6%
12%
6%
75%
16
flagUkraina
0%
6%
31%
62%
16

Płeć

men25%
women28%
żółwie zielone
2%
2%
żółwie skórzaste
25%
28%
żółwie olbrzymie
18%
17%
żółwie słoniowe z Galapagos
53%
52%

Wersje językowe

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Taro Taylor
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.