Które zwierzęta domowe nie posiadają receptorów słodkiego smaku?

psy
koty
chomiki
króliki
Dla kotów słodki smak nie jest ani po­cią­ga­ją­cy, ani od­py­cha­ją­cy. Ob­ser­wa­cje wła­ści­cie­li kotów zostały po­twier­dzo­ne przez na­ukow­có­w, którzy mierzyli impulsy prze­ka­zy­wa­ne przez nerwy od­po­wie­dzial­ne za smak. Wy­ka­zy­wa­ły one silne reakcje na potrawy słone, kwaśne i gorzkie, ale żadnej reakcji na słodkie.

Rozkład odpowiedzi

psy
koty
chomiki
króliki
odpowiedzi
flagSzwecja
0%
100%
0%
0%
12
flagAustralia
8%
83%
0%
8%
12
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
16%
75%
0%
8%
12
flagBelgia
8%
75%
8%
8%
12
flagWielka Brytania
10%
72%
10%
6%
248
flagPolska
8%
70%
12%
8%
12067
flagNieznany
12%
68%
14%
5%
75
flagIndie
5%
67%
15%
10%
40
flagStany Zjednoczone
10%
66%
10%
12%
245
flagAustria
8%
66%
8%
16%
12
flagFilipiny
7%
61%
15%
15%
13
flagKanada
10%
60%
17%
10%
28
flagWłochy
13%
59%
18%
9%
22
flagNiemcy
9%
58%
10%
20%
139
flagFrancja
14%
57%
17%
7%
28
flagNorwegia
24%
56%
12%
8%
25
flagHolandia
8%
54%
22%
14%
35
flagIrlandia
15%
50%
23%
11%
26
flagUkraina
10%
47%
15%
26%
19
flagHiszpania
40%
46%
6%
6%
15

Płeć

men67%
women70%
psy
12%
9%
koty
67%
70%
chomiki
10%
12%
króliki
8%
7%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Caroline
Czytaj więcej: www.ncbi.nlm.nih.gov
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.