Które zwierzęta muzułmanie uważają za nieczyste i złe?

czarne koty
czarne psy
czarne konie
czarne pająki
Według nie­któ­rych na­uczy­cie­li mu­zuł­mań­ski­ch, czarne psy są żyjącym wcie­le­niem zła. Więk­szość mu­zuł­ma­nów uważa psy za nie­czy­ste, a kontakt z psią śliną wymaga od nich sied­mio­krot­ne­go obmycia się. Bry­tyj­ska policja otrzy­mu­je ciągłe skargi na używanie psów podczas prze­szu­kań oso­bi­stych lub prze­szu­kań domów na­le­żą­cych do mu­zuł­ma­nów. Roz­wa­ża­ne jest nawet wpro­wa­dze­nie spe­cjal­nych ochra­nia­czy na psie łapy.

Rozkład odpowiedzi

czarne koty
czarne psy
czarne konie
czarne pająki
odpowiedzi
flagNorwegia
4%
91%
4%
0%
46
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
11%
81%
1%
5%
54
flagHolandia
12%
80%
3%
2%
83
flagIrlandia
13%
76%
4%
2%
43
flagWielka Brytania
17%
74%
3%
2%
441
flagNiemcy
17%
74%
5%
2%
210
flagArabia Saudyjska
13%
73%
4%
8%
23
flagPolska
17%
72%
5%
3%
16647
flagKanada
18%
72%
1%
8%
61
flagUkraina
20%
72%
3%
3%
29
flagIndie
21%
70%
1%
4%
88
flagPakistan
22%
68%
2%
4%
50
flagSzwecja
25%
68%
0%
0%
32
flagWłochy
24%
68%
6%
0%
29
flagFrancja
11%
67%
8%
8%
34
flagSzwajcaria
10%
67%
7%
14%
28
flagNieznany
21%
65%
8%
3%
739
flagStany Zjednoczone
22%
65%
4%
6%
590
flagAustralia
31%
65%
2%
0%
41
flagBelgia
27%
59%
9%
4%
22

Płeć

men71%
women70%
czarne koty
17%
19%
czarne psy
71%
70%
czarne konie
7%
6%
czarne pająki
3%
3%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Samuel Cockman
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.