Które zwierzęta są najbardziej narażone na chorobę prionową?

bydło
koty
owce
kaczki
Choroba kłusowa (skra­pie, trzę­saw­ka, ko­ło­wa­ci­zna) jest zakaźna i kom­plet­nie nie­ule­czal­na. Ostatnie badania wska­zu­ją, że priony ją wy­wo­łu­ją­ce mogą roz­prze­strze­niać się z moczem i istnieć w śro­do­wi­sku (np. na łące) przez dekady, za­ra­ża­jąc kolejne stada. Choroba kłusowa wy­stę­pu­je w Europie i Ameryce Pół­noc­nej. Jak do tej pory, Au­stra­lia i Nowa Zelandia są od niej wolne. Między innymi z tego właśnie powodu kraje te przodują w hodowli owiec.

Rozkład odpowiedzi

bydło
koty
owce
kaczki
odpowiedzi
flagNorwegia
15%
26%
47%
10%
19
flagIndie
22%
32%
38%
4%
70
flagWłochy
12%
43%
37%
6%
16
flagStany Zjednoczone
31%
29%
31%
8%
199
flagNiemcy
28%
38%
28%
5%
89
flagWielka Brytania
34%
34%
27%
3%
135
flagHolandia
53%
20%
26%
0%
15
flagKanada
40%
33%
26%
0%
15
flagIrlandia
39%
32%
25%
3%
28
flagPolska
33%
39%
21%
5%
5285
flagFrancja
35%
35%
21%
0%
14
flagNieznany
38%
41%
15%
5%
280
flagFilipiny
18%
45%
9%
18%
11

Płeć

men17%
women18%
bydło
33%
37%
koty
42%
39%
owce
18%
18%
kaczki
6%
4%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które zwierzęta są najbardziej narażone na chorobę prionową?
5909
21%

Szczegóły

Autor: Adrianna Nowak
Ilustracja: Melvin Schlubman
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.