Którędy przebiegał dawny południk 0° zwany południkiem Ferro?

przez dzielnicę Greenwich w Londynie
przez obserwatorium w Paryżu
przez hiszpańską wyspę El Hierro
przez włoskie miasto Ferro
El Hierro- naj­mniej­sza wyspa w hisz­pań­skim ar­chi­pe­la­gu Wysp Ka­na­ryj­skich. Jest położona najdalej na południe i na zachód w ar­chi­pe­la­gu. Przez stulecia po­ło­że­nie wyspy uznawano za punkt od­nie­sie­nia do wy­kre­śla­nia map i do­ko­ny­wa­nia obliczeń geo­gra­ficz­nych.W 1634 Ludwik XIII i Ri­che­lieu po­twier­dzi­li, że południk Ferro powinien być używany na mapach jako południk od­nie­sie­nia.

Rozkład odpowiedzi

przez dzielnicę Greenwich w Londynie
przez obserwatorium w Paryżu
przez hiszpańską wyspę El Hierro
przez włoskie miasto Ferro
odpowiedzi
flagHolandia
11%
16%
44%
27%
18
flagPolska
42%
14%
23%
19%
2424
flagNiemcy
36%
4%
22%
36%
22
flagWielka Brytania
38%
12%
20%
30%
50
flagNieznany
48%
15%
16%
18%
270
flagStany Zjednoczone
66%
13%
0%
20%
15

Płeć

men20%
women24%
przez dzielnicę Greenwich w Londynie
44%
42%
przez obserwatorium w Paryżu
14%
14%
przez hiszpańską wyspę El Hierro
20%
24%
przez włoskie miasto Ferro
20%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Którędy przebiegał dawny południk 0° zwany południkiem Ferro?
2895
22%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
Ilustracja: Kim K.
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.