Którego kraju patronem jest święty Jerzy?

Rosji
Anglii
Portugalii
Rosji, Anglii, Portugalii i kilku innych
Święty Jerzy - smo­ko­bój­ca - był w śre­dnio­wie­czu jednym z naj­po­pu­lar­niej­szych pa­tro­nów. Do dziś jest patronem Malty, Gruzji, Anglii, Buł­ga­rii, Ara­go­nii, Ka­ta­lo­nii, Rumunii, Grecji, Litwy, Por­tu­ga­lii, Sar­dy­nii, Serbii, Ukrainy, Rosji - a także wielu miast, profesji i or­ga­ni­za­cji.

Rozkład odpowiedzi

Rosji
Anglii
Portugalii
Rosji, Anglii, Portugalii i kilku innych
odpowiedzi
flagIzrael
0%
7%
0%
92%
13
flagUkraina
11%
7%
7%
73%
26
flagHiszpania
7%
28%
0%
64%
14
flagLitwa
22%
11%
5%
61%
18
flagWielka Brytania
4%
26%
7%
60%
356
flagFrancja
4%
29%
4%
60%
41
flagNiemcy
3%
27%
9%
57%
151
flagIrlandia
5%
34%
2%
57%
35
flagCzechy
14%
9%
19%
57%
21
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
16%
5%
22%
55%
18
flagPolska
8%
27%
10%
53%
14750
flagWłochy
3%
26%
15%
53%
26
flagNorwegia
0%
26%
21%
52%
19
flagIndie
12%
16%
19%
51%
31
flagHolandia
5%
38%
5%
50%
34
flagAustralia
11%
27%
11%
50%
18
flagStany Zjednoczone
8%
30%
12%
47%
228
flagSzwecja
4%
39%
8%
47%
23
flagNieznany
11%
34%
16%
37%
1033
flagRosja
48%
6%
4%
37%
45

Płeć

men45%
women50%
Rosji
9%
7%
Anglii
33%
30%
Portugalii
11%
11%
Rosji, Anglii, Portugalii i kilku innych
45%
50%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Czytaj więcej: wikipedia Święty Jerzy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.