Którego pseudonimu literackiego nie używała Maria Konopnicka?

Jan Sawa
Maurycy Zych
Jan Waręż
Marko
Maria Ko­nop­nic­ka polska poetka i no­we­list­ka okresu re­ali­zmu, krytyk li­te­rac­ki, pu­bli­cyst­ka i tłu­macz­ka używała wielu pseu­do­ni­mów i kryp­to­ni­mó­w: „M.K.”, „K.”, „Ko­-ma­r”, „Jan Sawa”, „Marko", „Jan Waręż”, „Hu­ma­nu­s”, „Ursus”, „M­ru­czy­sław Pa­zu­re­k”. Pseu­do­ni­mem "Maurycy Zych" po­słu­gi­wał się Stefan Że­rom­ski.

Rozkład odpowiedzi

Jan Sawa
Maurycy Zych
Jan Waręż
Marko
odpowiedzi
flagPolska
16%
29%
15%
38%
4175
flagNieznany
16%
25%
19%
38%
224
flagStany Zjednoczone
25%
25%
15%
35%
20
flagWielka Brytania
18%
21%
15%
45%
66
flagIrlandia
21%
21%
14%
42%
14
flagNiemcy
23%
18%
20%
37%
43
flagHolandia
0%
18%
27%
54%
11

Płeć

men24%
women26%
Jan Sawa
13%
15%
Maurycy Zych
24%
26%
Jan Waręż
15%
18%
Marko
45%
39%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Którego pseudonimu literackiego nie używała Maria Konopnicka?
4649
29%

Szczegóły

Autor: Anna Michalec
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.