Którego z parametrów używa się do określenia poziomu goryczki w piwie?

EBC
IBU
Plato
Blg
IBU, czyli In­ter­na­tio­nal Bit­te­ring Units, to mię­dzy­na­ro­do­we jed­nost­ki okre­śla­ją­ce poziom goryczki w piwie. Po­zo­sta­łe wy­mie­nio­ne pa­ra­me­try odnoszą się do eks­trak­tu piwa (Plato, Blg) i jego barwy (EBC)

Rozkład odpowiedzi

EBC
IBU
Plato
Blg
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
23%
61%
4%
9%
21
flagNieznany
23%
55%
9%
11%
349
flagPolska
26%
52%
9%
11%
3337
flagNiemcy
37%
45%
7%
9%
53
flagWielka Brytania
33%
40%
10%
14%
75

Płeć

men53%
women53%
EBC
25%
28%
IBU
53%
53%
Plato
9%
7%
Blg
11%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Którego z parametrów używa się do określenia poziomu goryczki w piwie?
3934
52%

Szczegóły

Autor: Sidd
Ilustracja: Shannon McGee
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.