Której z oper nie skomponował Mozart?

Wesele Figara
Uprowadzenie z Seraju
Cyrulik sewilski
Czarodziejski flet
Znana dziś komedia "Cyrulik Se­wil­ski" au­tor­stwa Ros­si­nie­go została skom­po­no­wa­na 28 lat po tym, jak Mozart skom­po­no­wał słynne "Wesele Figara", opo­wia­da­ją­cą dalsze losy jej bo­ha­te­ra. Wy­ja­śnie­niem tego po­zor­ne­go pa­ra­dok­su jest fakt, że "Cyrulik Se­wil­ski" był już wcze­śniej wie­lo­krot­nie prze­no­szo­ny na scenę operową.

Rozkład odpowiedzi

Wesele Figara
Uprowadzenie z Seraju
Cyrulik sewilski
Czarodziejski flet
odpowiedzi
flagKanada
18%
18%
45%
18%
11
flagIrlandia
17%
13%
43%
26%
23
flagFrancja
6%
18%
43%
31%
16
flagWielka Brytania
11%
33%
42%
13%
107
flagWłochy
0%
20%
40%
40%
10
flagStany Zjednoczone
21%
18%
37%
21%
32
flagPolska
12%
28%
36%
22%
6335
flagNieznany
9%
28%
36%
24%
73
flagNorwegia
9%
54%
36%
0%
11
flagHiszpania
16%
50%
33%
0%
12
flagHolandia
22%
40%
22%
13%
22
flagNiemcy
15%
27%
17%
34%
69

Płeć

men39%
women33%
Wesele Figara
11%
11%
Uprowadzenie z Seraju
26%
32%
Cyrulik sewilski
39%
34%
Czarodziejski flet
22%
21%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Której z oper nie skomponował Mozart?
6810
35%

Szczegóły

Autor: Przemek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.