Który aktor nie jest mile widziany w Chinach?

Matt Damon
Brad Pitt
Johnny Depp
Jack Nicholson
Film "Siedem Lat w Tybecie" spotkał się z po­tę­pie­niem ze strony władz Chiń­skich. Za­rzu­co­no mu wy­pa­cza­nie historii oraz celowe por­tre­to­wa­nie funk­cjo­na­riu­szy chiń­skich jako osoby aro­ganc­kie i bru­tal­ne. Ogło­szo­no, że reżyser Je­an-Ja­cqu­es Annaud oraz aktorzy Brad Pitt i David Thewlis nie są w Chinach mile wi­dzia­ni. Jednak w roku 2012 Annaud prze­wod­ni­czył jury fe­sti­wa­lu fil­mo­we­go w Szan­gha­ju, nie jest więc jasne, w jakim stopniu owo oświad­cze­nie stanowi prze­szko­dę w od­wie­dze­niu Chin.

Rozkład odpowiedzi

Matt Damon
Brad Pitt
Johnny Depp
Jack Nicholson
odpowiedzi
flagFinlandia
0%
100%
0%
0%
48
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
97%
2%
0%
43
flagWłochy
3%
84%
4%
7%
63
flagHiszpania
5%
82%
0%
12%
39
flagHolandia
3%
78%
11%
6%
123
flagSzwajcaria
8%
78%
10%
2%
37
flagGrecja
8%
75%
8%
8%
24
flagNiemcy
6%
70%
12%
10%
363
flagSzwecja
8%
70%
13%
6%
58
flagNorwegia
11%
70%
7%
9%
51
flagWielka Brytania
7%
65%
14%
12%
643
flagAustria
10%
65%
13%
10%
29
flagPolska
8%
63%
15%
12%
23864
flagStany Zjednoczone
7%
60%
16%
14%
298
flagFrancja
6%
56%
16%
18%
65
flagIndie
3%
56%
18%
20%
53
flagIrlandia
8%
55%
17%
19%
87
flagNieznany
11%
51%
25%
11%
1228
flagDania
5%
50%
20%
17%
34
flagKanada
14%
44%
29%
11%
34

Płeć

men61%
women63%
Matt Damon
9%
7%
Brad Pitt
61%
63%
Johnny Depp
18%
17%
Jack Nicholson
11%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który aktor nie jest mile widziany w Chinach?
27003
63%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Kevin Poh
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.