Który europejski kraj usiany jest małymi betonowymi bunkrami?

Albania
Norwegia
Serbia
Grecja
Podczas czter­dzie­sto­let­nich rządów Envera Hodży w Albanii wy­bu­do­wa­no około 700 tysięcy małych bunkrów - jeden przypada na czterech miesz­kań­ców kraju. Do dziś bunkry spotkać można na każdym kroku, więk­szość z nich jest wy­ko­rzy­sty­wa­na jako małe po­miesz­cze­nia go­spo­dar­cze.

Rozkład odpowiedzi

Albania
Norwegia
Serbia
Grecja
odpowiedzi
flagGrecja
71%
0%
28%
0%
14
flagLitwa
70%
5%
17%
5%
17
flagRosja
70%
17%
11%
0%
17
flagNiemcy
65%
6%
22%
4%
173
flagAustria
64%
4%
24%
8%
25
flagWłochy
65%
10%
17%
6%
46
flagIrlandia
63%
5%
31%
0%
19
flagSzwecja
62%
6%
25%
6%
16
flagDania
59%
4%
36%
0%
22
flagPolska
56%
11%
27%
4%
10316
flagHiszpania
56%
8%
26%
8%
23
flagWielka Brytania
54%
11%
26%
7%
336
flagNieznany
52%
15%
26%
5%
460
flagHolandia
52%
15%
32%
0%
40
flagKanada
50%
11%
26%
8%
34
flagFrancja
47%
19%
28%
4%
21
flagStany Zjednoczone
44%
14%
32%
7%
296
flagNorwegia
42%
28%
28%
0%
14
flagUkraina
37%
12%
37%
4%
24
flagIndie
36%
26%
30%
3%
30

Płeć

men55%
women50%
Albania
55%
50%
Norwegia
14%
10%
Serbia
24%
33%
Grecja
5%
5%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: archer10 (Dennis)
Czytaj więcej: wikipedia Albania
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.