Który komiks o superbohaterze był pierwszy?

Superman
Batman
Spider-Man
Kapitan Ameryka
Superman po raz pierwszy pojawił się w cza­so­pi­śmie ko­mik­so­wym Action Comics w roku 1938. En­tu­zja­stycz­ny odbiór tej postaci skłonił wydawcę (DC Comics) do wpro­wa­dze­nia na­stęp­nych su­per­bo­ha­te­ró­w, czego efektem było po­ja­wie­nie się Batmana w roku 1939. Kon­ku­ren­cyj­ne wy­daw­nic­two Marvel Comics od­po­wie­dzia­ło na to kilkoma mniej znanymi po­sta­cia­mi (naj­pierw Czło­wie­kie­m-Po­chod­nią­), a w końcu Ka­pi­ta­nem Ameryka w roku 1941. Spi­de­r-Man pojawił się dużo później, w roku 1962.

Rozkład odpowiedzi

Superman
Batman
Spider-Man
Kapitan Ameryka
odpowiedzi
flagFinlandia
81%
18%
0%
0%
11
flagKanada
72%
9%
9%
9%
22
flagHiszpania
70%
5%
0%
23%
17
flagNiemcy
69%
9%
7%
13%
109
flagStany Zjednoczone
67%
9%
6%
16%
262
flagWielka Brytania
67%
7%
4%
19%
183
flagNorwegia
66%
14%
0%
19%
21
flagBelgia
63%
18%
9%
9%
22
flagFrancja
58%
0%
12%
29%
24
flagCzechy
58%
0%
0%
41%
12
flagPolska
57%
10%
8%
23%
8426
flagWłochy
61%
7%
7%
23%
26
flagRosja
55%
18%
3%
18%
27
flagIrlandia
55%
0%
11%
33%
18
flagNieznany
53%
9%
12%
24%
547
flagIndie
50%
25%
0%
21%
28
flagHolandia
48%
0%
16%
32%
31
flagUkraina
44%
11%
0%
37%
27

Płeć

men53%
women54%
Superman
53%
54%
Batman
10%
10%
Spider-Man
9%
7%
Kapitan Ameryka
26%
27%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Feans
Czytaj więcej: wikipedia Superman
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.