Który kraj arabski ma najwięcej mieszkańców?

Arabia Saudyjska
Egipt
Algieria
Maroko
Mający 90 milionów miesz­kań­ców Egipt jest zde­cy­do­wa­nie naj­lud­niej­szym krajem arab­skim. Po­pu­la­cja Algierii to 38 mi­lio­nó­w, Iraku - 35 mi­lio­nó­w, Sudanu - 35 mi­lio­nó­w, a Maroka 32 miliony. Arabię Sau­dyj­ską za­miesz­ku­je 31 milionów osób.

Rozkład odpowiedzi

Arabia Saudyjska
Egipt
Algieria
Maroko
odpowiedzi
flagBelgia
10%
70%
15%
5%
20
flagSzwecja
26%
65%
8%
0%
23
flagHiszpania
8%
64%
23%
2%
34
flagNiemcy
21%
62%
11%
4%
187
flagAustria
17%
62%
13%
6%
29
flagUkraina
17%
62%
17%
3%
29
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
23%
61%
15%
0%
39
flagGrecja
28%
61%
4%
4%
21
flagIrlandia
14%
60%
14%
11%
35
flagStany Zjednoczone
30%
57%
6%
5%
498
flagWłochy
17%
56%
21%
1%
64
flagPolska
27%
53%
12%
5%
12951
flagWielka Brytania
23%
52%
16%
7%
398
flagKanada
33%
52%
8%
3%
57
flagNorwegia
25%
52%
13%
8%
36
flagFrancja
21%
48%
24%
6%
33
flagDania
43%
46%
3%
6%
30
flagHolandia
21%
45%
26%
6%
46
flagIndie
39%
45%
3%
12%
33
flagNieznany
33%
44%
12%
8%
439

Płeć

men53%
women39%
Arabia Saudyjska
28%
33%
Egipt
53%
39%
Algieria
11%
19%
Maroko
6%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który kraj arabski ma najwięcej mieszkańców?
14475
53%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: borntosnore
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.