Który kraj był zamieszkany przez Aborygenów?

Japonia
Tajwan
Peru
Indie
Od kiedy w XIII wieku roz­po­czął się napływ Chiń­czy­ków Han na Tajwan, Abo­ry­ge­ni Taj­wań­scy zostali ze­pchnię­ci w góry. Dziś ludność po­cho­dze­nia abo­ry­geń­skie­go stanowi zaledwie 2% po­pu­la­cji. Ich języki wykazują większe zróż­ni­co­wa­nie niż reszty ludów au­stro­ne­zyj­skich wziętych razem, co pozwala wysnuć tezę, że to właśnie Tajwan był kolebką wszyst­kich Abo­ry­ge­nów.

Rozkład odpowiedzi

Japonia
Tajwan
Peru
Indie
odpowiedzi
flagSzwajcaria
5%
83%
5%
5%
18
flagHiszpania
0%
80%
6%
13%
15
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
16%
66%
16%
0%
12
flagFinlandia
8%
75%
8%
8%
12
flagFrancja
12%
54%
12%
20%
24
flagDania
9%
54%
18%
18%
11
flagIrlandia
13%
50%
30%
6%
30
flagAustria
0%
50%
30%
20%
10
flagPolska
8%
49%
22%
18%
8249
flagIndie
5%
48%
29%
10%
37
flagStany Zjednoczone
12%
47%
26%
13%
175
flagNiemcy
13%
46%
21%
16%
115
flagNorwegia
7%
46%
23%
19%
26
flagHolandia
13%
45%
18%
22%
44
flagNieznany
6%
43%
32%
16%
247
flagAustralia
25%
41%
33%
0%
12
flagWielka Brytania
13%
40%
23%
21%
222
flagKanada
8%
34%
34%
21%
23
flagWłochy
23%
28%
28%
19%
21
flagSzwecja
0%
23%
53%
23%
13

Płeć

men48%
women45%
Japonia
9%
9%
Tajwan
48%
45%
Peru
21%
24%
Indie
20%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który kraj był zamieszkany przez Aborygenów?
9151
49%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.