Który kraj Europy Północnej nie odnosi sukcesów w narciarstwie alpejskim?

Norwegia
Szwecja
Finlandia
Wszystkie z nich odnoszą porównywalnie sukcesy
Nar­ciar­stwo al­pej­skie to kon­ku­ren­cje zjaz­do­we. Tym­cza­sem Fin­lan­dia jest płaska (poza nie­wiel­ki­mi górami na odległej pół­no­cy­), nie ma więc w niej od­po­wied­nich warunków do tre­nin­gu. Cały dorobek olim­pij­ski Fin­lan­dii w nar­ciar­stwie al­pej­skim to zaledwie jeden srebrny medal w slalomie gi­gan­cie. Zdobyła go Tanja Po­utia­inen w roku 2006.

Rozkład odpowiedzi

Norwegia
Szwecja
Finlandia
Wszystkie z nich odnoszą porównywalnie sukcesy
odpowiedzi
flagFinlandia
2%
0%
90%
7%
42
flagSzwajcaria
0%
10%
90%
0%
30
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
5%
5%
86%
2%
38
flagHolandia
4%
8%
73%
14%
75
flagFrancja
6%
8%
70%
15%
60
flagWłochy
7%
10%
65%
16%
55
flagBelgia
5%
5%
63%
26%
19
flagNiemcy
5%
12%
62%
20%
233
flagNorwegia
8%
11%
62%
17%
35
flagAustria
2%
8%
61%
26%
34
flagHiszpania
5%
11%
61%
22%
18
flagWielka Brytania
5%
11%
57%
25%
393
flagPolska
6%
12%
55%
25%
14882
flagStany Zjednoczone
12%
7%
50%
29%
248
flagKanada
5%
10%
50%
30%
20
flagIrlandia
7%
16%
49%
23%
55
flagNieznany
6%
14%
48%
31%
1083
flagSzwecja
8%
16%
43%
32%
37
flagDania
22%
14%
37%
25%
27
flagIndie
18%
14%
33%
33%
48

Płeć

men56%
women52%
Norwegia
5%
5%
Szwecja
11%
14%
Finlandia
56%
52%
Wszystkie z nich odnoszą porównywalnie sukcesy
26%
26%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który kraj Europy Północnej nie odnosi sukcesów w narciarstwie alpejskim?
17250
55%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.