Który kraj jako pierwszy udanie wprowadził powszechny obowiązek szkolny?

Japonia
Prusy
Holandia
Francja
Próby wpro­wa­dze­nia obo­wiąz­ku szkol­ne­go po­ja­wia­ły się od XVII wieku, jednak nie były udane ze względu na słabą or­ga­ni­za­cję. Pierw­szym krajem, któremu się to udało, były Prusy. Model pruski był na­stęp­nie ko­pio­wa­ny przez inne kraje eu­ro­pej­skie - w 1774 Maria Teresa wpro­wa­dzi­ła go do Au­stro­-Wę­gier. Stanowił też bazę do modeli przy­ję­tych w Japonii i Stanach Zjed­no­czo­nych.

Rozkład odpowiedzi

Japonia
Prusy
Holandia
Francja
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
100%
0%
0%
17
flagSzwajcaria
0%
88%
11%
0%
18
flagFinlandia
11%
83%
0%
5%
18
flagWłochy
10%
80%
0%
10%
40
flagDania
16%
77%
5%
0%
18
flagStany Zjednoczone
12%
72%
6%
8%
80
flagUkraina
9%
72%
9%
9%
11
flagNiemcy
10%
69%
8%
11%
206
flagFrancja
11%
68%
2%
17%
35
flagWielka Brytania
16%
64%
7%
9%
317
flagPolska
14%
63%
8%
12%
14462
flagHiszpania
12%
63%
12%
12%
33
flagHolandia
16%
62%
11%
6%
61
flagNorwegia
33%
58%
4%
4%
24
flagIrlandia
14%
57%
18%
10%
49
flagNieznany
17%
56%
8%
17%
1007
flagAustria
3%
55%
14%
25%
27
flagKanada
26%
52%
5%
15%
19
flagBelgia
8%
50%
25%
16%
12
flagSzwecja
34%
37%
6%
20%
29

Płeć

men64%
women61%
Japonia
14%
16%
Prusy
64%
61%
Holandia
7%
9%
Francja
13%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który kraj jako pierwszy udanie wprowadził powszechny obowiązek szkolny?
16631
63%

Szczegóły

Autor: zbig2004
Ilustracja: Elliott Brown
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.