Który kraj podczas I wojny światowej opracował i wprowadził największą ilość zamienników żywności?

Wielka Brytania
Francja
Niemcy
Rosja
Wpro­wa­dzo­na przez aliantów w roku 1914 blokada morska odcięła otoczone Niemcy od towarów z importu. W od­po­wie­dzi zaczęto opra­co­wy­wać surogaty (niem. ersatz) bra­ku­ją­cych pro­duk­tów - jak herbata z liści malin czy kawa z pra­żo­nych żołędzi. Proces ten dotyczył także ma­te­ria­łów prze­my­sło­wych - roz­po­czę­to m.in. pro­duk­cję syn­te­tycz­nej gumy jako za­mien­ni­ka kau­czu­ku. Do praktyki sto­so­wa­nia su­ro­ga­tów po­wró­co­no - już nie tylko w Niem­czech - podczas na­stęp­nej wojny.

Rozkład odpowiedzi

Wielka Brytania
Francja
Niemcy
Rosja
odpowiedzi
flagFinlandia
6%
0%
87%
6%
16
flagSzwajcaria
5%
10%
78%
5%
19
flagNiemcy
20%
8%
63%
7%
160
flagWłochy
13%
6%
63%
16%
30
flagAustria
23%
7%
61%
0%
13
flagFrancja
26%
8%
56%
8%
23
flagWielka Brytania
30%
6%
55%
7%
257
flagStany Zjednoczone
27%
9%
55%
8%
132
flagDania
27%
0%
54%
18%
11
flagBelgia
33%
6%
53%
0%
15
flagIndie
23%
0%
53%
15%
13
flagHiszpania
23%
19%
52%
0%
21
flagPolska
27%
10%
50%
10%
9148
flagKanada
27%
16%
50%
5%
18
flagNorwegia
17%
11%
47%
23%
17
flagIrlandia
27%
0%
45%
27%
22
flagRosja
36%
0%
45%
18%
11
flagHolandia
30%
15%
42%
11%
26
flagNieznany
33%
16%
36%
12%
549

Płeć

men43%
women48%
Wielka Brytania
28%
29%
Francja
14%
10%
Niemcy
43%
48%
Rosja
13%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który kraj podczas I wojny światowej opracował i wprowadził największą ilość zamienników żywności?
10409
50%

Szczegóły

Autor: Adam Stępka
Ilustracja: Beverley Goodwin
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.