Który kraj podczas I wojny światowej opracował i wprowadził największą ilość zamienników żywności?

Wielka Brytania
Francja
Niemcy
Rosja
Wpro­wa­dzo­na przez aliantów w roku 1914 blokada morska odcięła otoczone Niemcy od towarów z importu. W od­po­wie­dzi zaczęto opra­co­wy­wać surogaty (niem. ersatz) bra­ku­ją­cych pro­duk­tów - jak herbata z liści malin czy kawa z pra­żo­nych żołędzi. Proces ten dotyczył także ma­te­ria­łów prze­my­sło­wych - roz­po­czę­to m.in. pro­duk­cję syn­te­tycz­nej gumy jako za­mien­ni­ka kau­czu­ku. Do praktyki sto­so­wa­nia su­ro­ga­tów po­wró­co­no - już nie tylko w Niem­czech - podczas na­stęp­nej wojny.

Rozkład odpowiedzi

Wielka Brytania
Francja
Niemcy
Rosja
odpowiedzi
flagFinlandia
6%
0%
87%
6%
16
flagSzwajcaria
4%
9%
80%
4%
21
flagNiemcy
19%
7%
64%
7%
168
flagWłochy
13%
6%
63%
16%
30
flagAustria
20%
13%
60%
0%
15
flagFrancja
26%
8%
56%
8%
23
flagWielka Brytania
30%
6%
55%
7%
271
flagStany Zjednoczone
27%
10%
55%
7%
140
flagBelgia
33%
6%
53%
0%
15
flagKanada
28%
14%
52%
4%
21
flagHiszpania
23%
19%
52%
0%
21
flagHolandia
25%
12%
51%
9%
31
flagPolska
27%
10%
50%
10%
9867
flagIndie
21%
0%
50%
21%
14
flagDania
25%
0%
50%
25%
12
flagIrlandia
26%
0%
47%
26%
23
flagNorwegia
17%
11%
47%
23%
17
flagRosja
36%
0%
45%
18%
11
flagNieznany
33%
16%
36%
13%
569

Płeć

men44%
women48%
Wielka Brytania
28%
29%
Francja
13%
10%
Niemcy
44%
48%
Rosja
13%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który kraj podczas I wojny światowej opracował i wprowadził największą ilość zamienników żywności?
11195
50%

Szczegóły

Autor: Adam Stępka
Ilustracja: Beverley Goodwin
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.