Który kraj produkuje najwięcej aluminium?

Chiny
Kanada
USA
Rosja
Chiny są czołowym pro­du­cen­tem alu­mi­niu­m, do­star­cza­jąc prawie jedną piątą świa­to­wej pro­duk­cji. Mocno wy­prze­dza­ją po­zo­sta­łe kraje, druga w ko­lej­no­ści Rosja pro­du­ku­je pię­cio­krot­nie mniej.

Rozkład odpowiedzi

Chiny
Kanada
USA
Rosja
odpowiedzi
flagHiszpania
70%
0%
3%
23%
30
flagSzwecja
68%
12%
4%
16%
25
flagWłochy
69%
8%
7%
14%
56
flagGrecja
65%
10%
10%
15%
20
flagAustria
64%
21%
0%
14%
28
flagNiemcy
59%
14%
5%
19%
208
flagBelgia
59%
22%
0%
18%
27
flagFrancja
57%
9%
7%
25%
52
flagPolska
52%
17%
11%
18%
14488
flagWielka Brytania
52%
13%
7%
25%
467
flagIrlandia
52%
29%
2%
15%
44
flagDania
52%
11%
2%
32%
34
flagHolandia
50%
14%
14%
19%
57
flagNorwegia
50%
30%
5%
11%
36
flagKanada
47%
31%
8%
13%
61
flagStany Zjednoczone
45%
18%
16%
18%
504
flagCzechy
41%
17%
17%
23%
17
flagNieznany
40%
20%
20%
18%
302
flagAustralia
39%
21%
8%
30%
23
flagIndie
37%
16%
20%
25%
111

Płeć

men45%
women49%
Chiny
45%
49%
Kanada
21%
16%
USA
14%
13%
Rosja
18%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który kraj produkuje najwięcej aluminium?
16007
52%

Szczegóły

Autor: Kasia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.