Który kraj produkuje najwięcej aluminium?

Chiny
Kanada
USA
Rosja
Chiny są czołowym pro­du­cen­tem alu­mi­niu­m, do­star­cza­jąc prawie jedną piątą świa­to­wej pro­duk­cji. Mocno wy­prze­dza­ją po­zo­sta­łe kraje, druga w ko­lej­no­ści Rosja pro­du­ku­je pię­cio­krot­nie mniej.

Rozkład odpowiedzi

Chiny
Kanada
USA
Rosja
odpowiedzi
flagHiszpania
70%
0%
3%
23%
30
flagWłochy
69%
8%
7%
14%
56
flagAustria
66%
18%
0%
14%
27
flagSzwecja
65%
13%
4%
17%
23
flagGrecja
65%
10%
10%
15%
20
flagNiemcy
60%
15%
4%
18%
202
flagBelgia
59%
22%
0%
18%
27
flagFrancja
57%
9%
7%
25%
52
flagPolska
52%
17%
11%
17%
13593
flagWielka Brytania
52%
13%
7%
25%
453
flagDania
52%
11%
2%
32%
34
flagIrlandia
51%
30%
2%
16%
43
flagHolandia
50%
14%
14%
18%
55
flagNorwegia
48%
31%
5%
11%
35
flagKanada
47%
31%
8%
13%
61
flagStany Zjednoczone
44%
19%
16%
19%
483
flagNieznany
42%
24%
11%
21%
112
flagCzechy
41%
17%
17%
23%
17
flagIndie
38%
16%
20%
25%
110
flagAustralia
36%
22%
9%
31%
22

Płeć

men47%
women50%
Chiny
47%
50%
Kanada
21%
16%
USA
12%
12%
Rosja
18%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który kraj produkuje najwięcej aluminium?
14886
53%

Szczegóły

Autor: Kasia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.