Który kraj produkuje najwięcej aluminium?

Chiny
Kanada
USA
Rosja
Chiny są czołowym pro­du­cen­tem alu­mi­niu­m, do­star­cza­jąc prawie jedną piątą świa­to­wej pro­duk­cji. Mocno wy­prze­dza­ją po­zo­sta­łe kraje, druga w ko­lej­no­ści Rosja pro­du­ku­je pię­cio­krot­nie mniej.

Rozkład odpowiedzi

Chiny
Kanada
USA
Rosja
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
72%
5%
11%
11%
18
flagHiszpania
68%
0%
2%
25%
35
flagWłochy
69%
8%
7%
14%
56
flagSzwecja
65%
11%
3%
19%
26
flagGrecja
65%
10%
10%
15%
20
flagAustria
64%
21%
0%
14%
28
flagBelgia
62%
20%
0%
17%
29
flagNiemcy
60%
14%
5%
18%
216
flagFrancja
57%
9%
7%
25%
52
flagWielka Brytania
53%
13%
7%
25%
482
flagNorwegia
52%
28%
5%
10%
38
flagDania
52%
11%
2%
32%
34
flagPolska
51%
17%
12%
18%
15989
flagIrlandia
51%
28%
4%
15%
45
flagHolandia
50%
14%
14%
19%
57
flagKanada
46%
30%
8%
14%
62
flagStany Zjednoczone
45%
18%
15%
19%
515
flagAustralia
41%
20%
8%
29%
24
flagNieznany
39%
18%
19%
21%
617
flagIndie
37%
16%
20%
25%
111

Płeć

men44%
women49%
Chiny
44%
49%
Kanada
20%
16%
USA
15%
13%
Rosja
19%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który kraj produkuje najwięcej aluminium?
17871
52%

Szczegóły

Autor: Kasia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.