Który kraj produkuje najwięcej aluminium?

Chiny
Kanada
USA
Rosja
Chiny są czołowym pro­du­cen­tem alu­mi­niu­m, do­star­cza­jąc prawie jedną piątą świa­to­wej pro­duk­cji. Mocno wy­prze­dza­ją po­zo­sta­łe kraje, druga w ko­lej­no­ści Rosja pro­du­ku­je pię­cio­krot­nie mniej.

Rozkład odpowiedzi

Chiny
Kanada
USA
Rosja
odpowiedzi
flagAustria
68%
17%
2%
11%
35
flagWłochy
68%
8%
8%
14%
61
flagHiszpania
66%
0%
2%
27%
36
flagGrecja
65%
10%
10%
15%
20
flagSzwecja
62%
12%
3%
21%
32
flagFrancja
60%
8%
7%
23%
56
flagNiemcy
59%
13%
5%
20%
239
flagBelgia
58%
25%
0%
16%
31
flagWielka Brytania
53%
12%
7%
25%
520
flagPolska
52%
17%
12%
18%
17477
flagNorwegia
52%
28%
5%
10%
38
flagDania
52%
11%
2%
32%
34
flagHolandia
51%
14%
14%
18%
76
flagSzwajcaria
50%
9%
0%
40%
22
flagIrlandia
48%
30%
8%
14%
50
flagKanada
47%
28%
7%
17%
70
flagStany Zjednoczone
44%
19%
15%
18%
543
flagNieznany
39%
18%
20%
22%
703
flagAustralia
38%
19%
15%
26%
26
flagIndie
35%
16%
20%
27%
122

Płeć

men43%
women48%
Chiny
43%
48%
Kanada
20%
16%
USA
15%
13%
Rosja
20%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który kraj produkuje najwięcej aluminium?
19587
52%

Szczegóły

Autor: Kasia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.