Który kraj uczestniczył w największym konflikcie morskim od czasu II wojny światowej?

Wielka Brytania
USA
ZSRR
Francja
Wojna o Fal­klan­dy to naj­więk­szy konflikt zbrojny roz­gry­wa­ny na morzu od czasu za­koń­cze­nia II wojny świa­to­wej. Wszyst­kie inne wojny (Korea, Irak, Wietnam, Ju­go­sła­wia etc) roz­gry­wa­ły się na lądzie.

Rozkład odpowiedzi

Wielka Brytania
USA
ZSRR
Francja
odpowiedzi
flagAustria
77%
7%
3%
11%
27
flagNiemcy
75%
15%
5%
3%
232
flagKanada
75%
13%
6%
2%
44
flagHiszpania
75%
25%
0%
0%
28
flagIrlandia
71%
20%
7%
0%
53
flagRosja
70%
23%
5%
0%
17
flagWielka Brytania
69%
20%
6%
3%
464
flagSzwecja
66%
18%
11%
3%
27
flagBelgia
66%
14%
14%
4%
21
flagPolska
64%
24%
7%
2%
18160
flagNorwegia
63%
26%
10%
0%
30
flagFrancja
62%
15%
12%
7%
40
flagWłochy
63%
16%
10%
10%
30
flagNieznany
58%
32%
6%
1%
910
flagUkraina
57%
21%
21%
0%
14
flagDania
53%
46%
0%
0%
13
flagStany Zjednoczone
52%
28%
14%
4%
471
flagHolandia
52%
34%
13%
0%
46
flagAustralia
35%
57%
0%
0%
14
flagIndie
20%
40%
29%
9%
44

Płeć

men62%
women58%
Wielka Brytania
62%
58%
USA
27%
23%
ZSRR
6%
14%
Francja
2%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który kraj uczestniczył w największym konflikcie morskim od czasu II wojny światowej?
20177
65%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.