Który kwas jest w największym stopniu odpowiedzialny za zjawisko kwaśnych deszczów?

solny
siarkowy
azotowy
cytrynowy
Kwaśne deszcze powstają głównie na skutek za­nie­czysz­cze­nia at­mos­fe­ry dwu­tlen­kiem siarki, który po roz­pusz­cze­niu w wodzie tworzy kwas siar­ko­wy. Dwu­tle­nek siarki emi­to­wa­ny jest podczas spalania paliw ko­pal­nych. Ostat­ni­mi laty rośnie w kwaśnych desz­czach pro­cen­to­wy udział kwasu azo­to­we­go, co jest skutkiem ogra­ni­cza­nia emisji dwu­tlen­ku siarki - wciąż jednak to kwas siarkowy po­zo­sta­je głównym wi­no­waj­cą.

Rozkład odpowiedzi

solny
siarkowy
azotowy
cytrynowy
odpowiedzi
flagMalezja
8%
83%
8%
0%
24
flagIrlandia
5%
82%
11%
0%
17
flagNorwegia
3%
80%
13%
3%
30
flagNieznany
5%
78%
14%
0%
380
flagPolska
5%
77%
14%
1%
11141
flagWielka Brytania
6%
77%
13%
1%
367
flagNiemcy
5%
74%
16%
2%
114
flagSingapur
11%
72%
16%
0%
18
flagFrancja
5%
70%
25%
0%
20
flagAustralia
13%
67%
13%
1%
53
flagRosja
10%
66%
20%
0%
39
flagStany Zjednoczone
14%
65%
14%
2%
605
flagIndie
9%
64%
23%
0%
324
flagWłochy
5%
64%
29%
0%
17
flagKanada
7%
63%
27%
0%
55
flagUkraina
13%
63%
23%
0%
30
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
9%
61%
19%
4%
21
flagHolandia
3%
59%
29%
7%
27
flagPakistan
19%
56%
17%
7%
41
flagFilipiny
20%
55%
17%
2%
45

Płeć

men79%
women75%
solny
4%
4%
siarkowy
79%
75%
azotowy
14%
19%
cytrynowy
1%
1%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Paul Chiorean
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.