Który obszar najprawdopodobniej stanie się w przyszłości wyspą?

Skandynawia
Hiszpania
Róg Afryki
Korea
Rozpad Pangei, który do­pro­wa­dził do utwo­rze­nia się znanych dziś kon­ty­nen­tó­w, jest wciąż kon­ty­nu­owa­ny poprzez po­sze­rza­nie się Wielkich Rowów Afry­kań­skich oraz Morza Czer­wo­ne­go. Ruch ten do­pro­wa­dzi do odłą­cze­nia się Rogu Afryki (obszaru z Etiopią i Somalią) od reszty kon­ty­nen­tu.

Rozkład odpowiedzi

Skandynawia
Hiszpania
Róg Afryki
Korea
odpowiedzi
flagFinlandia
3%
0%
96%
0%
79
flagSzwajcaria
4%
2%
89%
4%
48
flagWłochy
12%
2%
81%
3%
118
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
8%
7%
80%
2%
68
flagAustria
17%
0%
76%
3%
56
flagHolandia
14%
4%
72%
8%
149
flagSzwecja
17%
4%
70%
6%
62
flagWielka Brytania
14%
6%
67%
10%
810
flagNiemcy
16%
7%
64%
10%
367
flagPolska
18%
6%
62%
12%
24353
flagHiszpania
17%
5%
61%
15%
52
flagNorwegia
10%
8%
56%
25%
48
flagIndie
21%
14%
55%
9%
120
flagKanada
20%
4%
55%
18%
70
flagFrancja
22%
6%
54%
16%
62
flagStany Zjednoczone
18%
8%
53%
17%
841
flagDania
33%
4%
48%
13%
45
flagNieznany
27%
10%
45%
16%
1150
flagIrlandia
28%
2%
43%
24%
87
flagAustralia
28%
11%
36%
18%
60

Płeć

men63%
women63%
Skandynawia
17%
19%
Hiszpania
6%
6%
Róg Afryki
63%
64%
Korea
12%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który obszar najprawdopodobniej stanie się w przyszłości wyspą?
27769
62%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.