Który pierwiastek chemiczny tworzy związki mające zazwyczaj bardzo intensywne barwy?

cynk
lit
chrom
wanad
Na związek chromu z kolorami wskazuje jego nazwa, po­cho­dą­ca od grec­kie­go słowa chroma, ozna­cza­ją­ce­go kolor. Wiele ze związków chromu wy­ko­rzy­sty­wa­ne jest jako barw­ni­ki, w tym znana z wyglądu ame­ry­kań­skich au­to­bu­sów szkol­nych chromowa żółć (dziś już nie­uży­wa­na ze względu na za­war­tość ołowiu). Chrom od­po­wia­da także za zielony kolor butelek i czerwień rubinów.

Rozkład odpowiedzi

cynk
lit
chrom
wanad
odpowiedzi
flagSzwajcaria
5%
5%
83%
5%
18
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
16%
4%
72%
8%
25
flagWłochy
17%
5%
68%
8%
35
flagUkraina
12%
9%
68%
9%
32
flagIndie
9%
15%
56%
17%
262
flagPakistan
7%
7%
53%
31%
41
flagWielka Brytania
18%
14%
50%
15%
346
flagNiemcy
13%
18%
50%
15%
143
flagPolska
20%
15%
49%
13%
11776
flagFilipiny
28%
10%
47%
10%
38
flagStany Zjednoczone
19%
19%
46%
13%
463
flagHolandia
30%
12%
44%
14%
50
flagNorwegia
20%
16%
43%
20%
30
flagNieznany
25%
19%
40%
14%
917
flagSzwecja
20%
25%
40%
15%
20
flagRosja
25%
20%
40%
15%
20
flagAustralia
19%
16%
38%
25%
36
flagFrancja
37%
18%
31%
12%
32
flagKanada
10%
33%
23%
33%
30
flagIrlandia
22%
33%
22%
22%
18

Płeć

men45%
women50%
cynk
20%
22%
lit
18%
14%
chrom
45%
50%
wanad
15%
13%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Czytaj więcej: wikipedia Chrom
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.