Który pierwiastek chemiczny tworzy związki mające zazwyczaj bardzo intensywne barwy?

cynk
lit
chrom
wanad
Na związek chromu z kolorami wskazuje jego nazwa, po­cho­dą­ca od grec­kie­go słowa chroma, ozna­cza­ją­ce­go kolor. Wiele ze związków chromu wy­ko­rzy­sty­wa­ne jest jako barw­ni­ki, w tym znana z wyglądu ame­ry­kań­skich au­to­bu­sów szkol­nych chromowa żółć (dziś już nie­uży­wa­na ze względu na za­war­tość ołowiu). Chrom od­po­wia­da także za zielony kolor butelek i czerwień rubinów.

Rozkład odpowiedzi

cynk
lit
chrom
wanad
odpowiedzi
flagFinlandia
0%
0%
100%
0%
17
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
18%
4%
68%
9%
22
flagWłochy
17%
5%
67%
8%
34
flagUkraina
8%
12%
66%
12%
24
flagIndie
8%
16%
57%
15%
228
flagPakistan
5%
7%
55%
31%
38
flagWielka Brytania
18%
13%
51%
15%
330
flagPolska
20%
16%
49%
13%
10983
flagStany Zjednoczone
19%
18%
47%
12%
397
flagNiemcy
13%
20%
47%
16%
132
flagFilipiny
32%
8%
44%
11%
34
flagNorwegia
20%
16%
43%
20%
30
flagHolandia
29%
12%
42%
14%
47
flagSzwecja
11%
29%
41%
17%
17
flagMalezja
6%
33%
40%
20%
15
flagNieznany
25%
19%
39%
14%
876
flagAustralia
14%
17%
39%
28%
28
flagFrancja
40%
20%
26%
13%
30
flagKanada
10%
33%
23%
33%
30
flagIrlandia
18%
37%
18%
25%
16

Płeć

men45%
women48%
cynk
20%
23%
lit
19%
14%
chrom
45%
48%
wanad
15%
13%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Czytaj więcej: wikipedia Chrom
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.