Który popularny napój służył jako lekarstwo o istotnym znaczeniu medycznym?

Sprite
Coca-cola
tonik
herbata Earl Grey
Gorzki smak toniku pochodzi od roz­pusz­czo­nej w nim chininy, le­kar­stwa na malarię. Pier­wot­nie tonik został wpro­wa­dzo­ny do picia w ko­lo­niach bry­tyj­skich jako środek za­po­bie­gaw­czy przed tą bardzo nie­bez­piecz­ną chorobą - był wtedy dużo bardziej gorzki i mniej słodki, niż obecnie. Dziś tonik nie służy już pro­fi­lak­ty­ce malarii i czasami nie posiada w ogóle chininy, za­stę­py­wa­nej innymi sub­stan­cja­mi o gorzkim smaku.

Rozkład odpowiedzi

Sprite
Coca-cola
tonik
herbata Earl Grey
odpowiedzi
flagIrlandia
3%
16%
71%
7%
53
flagWłochy
6%
19%
67%
6%
31
flagFilipiny
5%
11%
66%
16%
18
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
20%
66%
13%
15
flagHolandia
0%
23%
64%
12%
39
flagAustralia
0%
12%
62%
25%
16
flagAustria
6%
25%
62%
6%
16
flagUkraina
2%
17%
60%
19%
41
flagWielka Brytania
5%
28%
56%
9%
239
flagKanada
7%
25%
55%
11%
27
flagSzwecja
4%
40%
54%
0%
22
flagNiemcy
3%
32%
51%
12%
128
flagHiszpania
0%
50%
50%
0%
14
flagPolska
2%
39%
48%
9%
9940
flagStany Zjednoczone
7%
31%
48%
11%
271
flagFrancja
12%
35%
48%
3%
31
flagNorwegia
14%
37%
44%
3%
27
flagIndie
13%
15%
41%
28%
112
flagNieznany
2%
46%
31%
19%
541
flagGrecja
0%
57%
28%
14%
14

Płeć

men42%
women45%
Sprite
2%
2%
Coca-cola
42%
44%
tonik
42%
45%
herbata Earl Grey
13%
8%

Szczegóły

Autor: krakowianka
Ilustracja: aussiegal
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.