Który ruch społeczno-polityczny propagował Mahatma Gandhi?

alterglobalizm
pacyfizm
nacjonalizm
milenaryzm
Mahatma Gandhi był jednym z twórców współ­cze­snej pań­stwo­wo­ści in­dyj­skiej i pro­pa­ga­to­rem pa­cy­fi­zmu jako środka walki po­li­tycz­nej. Pragnął Indii zjed­no­czo­nych i wolnych w każdym zna­cze­niu tego słowa. Pomagał ludziom odnaleźć w sobie ducha bra­ter­stwa i miłości do bliź­nie­go.

Rozkład odpowiedzi

alterglobalizm
pacyfizm
nacjonalizm
milenaryzm
odpowiedzi
flagHiszpania
0%
90%
10%
0%
10
flagSzwajcaria
0%
90%
0%
10%
10
flagIrlandia
6%
80%
13%
0%
15
flagWłochy
0%
80%
20%
0%
10
flagStany Zjednoczone
16%
78%
2%
2%
42
flagHolandia
5%
77%
5%
11%
18
flagNieznany
9%
73%
14%
2%
659
flagPolska
9%
72%
12%
4%
7948
flagGrecja
18%
72%
0%
9%
11
flagNiemcy
10%
71%
10%
8%
87
flagWielka Brytania
13%
65%
14%
4%
147
flagFrancja
21%
64%
0%
14%
14
flagNorwegia
15%
61%
23%
0%
13
flagKanada
23%
61%
7%
7%
13

Płeć

men73%
women71%
alterglobalizm
8%
10%
pacyfizm
73%
71%
nacjonalizm
13%
13%
milenaryzm
4%
4%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który ruch społeczno-polityczny propagował Mahatma Gandhi?
9128
72%

Szczegóły

Autor: brombiarz19
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.