Który rząd ssaków jest najliczniejszy co do liczby gatunków?

naczelne
parzystokopytne
gryzonie
nietoperze
Na świecie żyje obecnie około 5500 gatunków ssaków. Zde­cy­do­wa­nie naj­licz­niej­szym ga­tun­kiem są gryzonie obej­mu­ją­ce ponad 2200 ga­tun­ków. Następny w ko­lej­no­ści rząd nie­to­pe­rzy stanowi około 1100 ga­tun­ków.

Rozkład odpowiedzi

naczelne
parzystokopytne
gryzonie
nietoperze
odpowiedzi
flagWielka Brytania
13%
7%
71%
6%
81
flagIrlandia
10%
20%
70%
0%
10
flagPolska
17%
11%
66%
4%
4453
flagNieznany
21%
9%
63%
4%
366
flagNiemcy
5%
20%
62%
5%
35
flagStany Zjednoczone
17%
13%
56%
13%
23

Płeć

men70%
women68%
naczelne
16%
17%
parzystokopytne
9%
10%
gryzonie
70%
68%
nietoperze
3%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który rząd ssaków jest najliczniejszy co do liczby gatunków?
5066
65%

Szczegóły

Autor: Radek
Ilustracja: Mathias Appel
Czytaj więcej: wikipedia Ssaki
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.