Który rząd ssaków jest najliczniejszy co do liczby gatunków?

naczelne
parzystokopytne
gryzonie
nietoperze
Na świecie żyje obecnie około 5500 gatunków ssaków. Zde­cy­do­wa­nie naj­licz­niej­szym ga­tun­kiem są gryzonie obej­mu­ją­ce ponad 2200 ga­tun­ków. Następny w ko­lej­no­ści rząd nie­to­pe­rzy stanowi około 1100 ga­tun­ków.

Rozkład odpowiedzi

naczelne
parzystokopytne
gryzonie
nietoperze
odpowiedzi
flagWielka Brytania
10%
8%
75%
5%
60
flagPolska
16%
11%
66%
4%
3011
flagNieznany
22%
5%
65%
2%
40
flagNiemcy
3%
18%
62%
7%
27
flagStany Zjednoczone
17%
11%
52%
17%
17

Płeć

men74%
women72%
naczelne
12%
15%
parzystokopytne
8%
8%
gryzonie
74%
72%
nietoperze
4%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który rząd ssaków jest najliczniejszy co do liczby gatunków?
3238
66%

Szczegóły

Autor: Radek
Ilustracja: Mathias Appel
Czytaj więcej: wikipedia Ssaki
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.