Który słynny astronom był także świetnym sportowcem?

Galileusz
William Herschel
Edmond Halley
Edwin Hubble
Edwin zwracał na siebie uwagę od naj­młod­szych lat, choć po­cząt­ko­wo bardziej wszech­stron­ny­mi zdol­no­ścia­mi fi­zycz­ny­mi, niż niemniej im­po­nu­ją­cy­mi in­te­lek­tu­al­ny­mi. W roku 1906 na zawodach spor­to­wych szkół średnich zajął siedem pierw­szych miejsc w różnych kon­ku­ren­cjach. Usta­no­wił rekord w wy­so­ko­ści skoku wzwyż wśród szkół stanu Illinois oraz z suk­ce­sa­mi trenował boks.

Rozkład odpowiedzi

Galileusz
William Herschel
Edmond Halley
Edwin Hubble
odpowiedzi
flagFrancja
6%
0%
31%
62%
29
flagRosja
8%
0%
33%
58%
12
flagHiszpania
13%
0%
26%
53%
15
flagKanada
27%
8%
11%
52%
36
flagPakistan
25%
8%
16%
50%
12
flagIrlandia
0%
23%
29%
47%
17
flagIndie
17%
14%
20%
46%
206
flagAustralia
34%
11%
7%
46%
26
flagFilipiny
30%
8%
17%
43%
23
flagNorwegia
0%
21%
31%
42%
19
flagStany Zjednoczone
25%
15%
20%
37%
347
flagPolska
20%
13%
28%
36%
7272
flagWielka Brytania
20%
14%
27%
36%
243
flagNiemcy
18%
13%
31%
35%
110
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
16%
33%
16%
33%
12
flagHolandia
14%
20%
29%
32%
34
flagWłochy
18%
18%
25%
37%
16
flagSzwecja
23%
23%
23%
30%
13
flagNieznany
30%
17%
25%
26%
459
flagPołudniowa Afryka
15%
30%
23%
23%
13

Płeć

men32%
women34%
Galileusz
19%
22%
William Herschel
16%
13%
Edmond Halley
31%
29%
Edwin Hubble
32%
34%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który słynny astronom był także świetnym sportowcem?
8177
35%

Szczegóły

Autor: Mateusz Wilk
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.