Który słynny astronom był także świetnym sportowcem?

Galileusz
William Herschel
Edmond Halley
Edwin Hubble
Edwin zwracał na siebie uwagę od naj­młod­szych lat, choć po­cząt­ko­wo bardziej wszech­stron­ny­mi zdol­no­ścia­mi fi­zycz­ny­mi, niż niemniej im­po­nu­ją­cy­mi in­te­lek­tu­al­ny­mi. W roku 1906 na zawodach spor­to­wych szkół średnich zajął siedem pierw­szych miejsc w różnych kon­ku­ren­cjach. Usta­no­wił rekord w wy­so­ko­ści skoku wzwyż wśród szkół stanu Illinois oraz z suk­ce­sa­mi trenował boks.

Rozkład odpowiedzi

Galileusz
William Herschel
Edmond Halley
Edwin Hubble
odpowiedzi
flagFrancja
6%
0%
31%
62%
29
flagRosja
10%
0%
30%
60%
10
flagHiszpania
7%
0%
28%
57%
14
flagKanada
28%
8%
8%
54%
35
flagNorwegia
0%
28%
21%
50%
14
flagIndie
16%
15%
20%
46%
183
flagPakistan
27%
9%
18%
45%
11
flagAustralia
31%
15%
10%
42%
19
flagNiemcy
16%
8%
32%
40%
89
flagFilipiny
30%
10%
20%
40%
20
flagIrlandia
0%
26%
33%
40%
15
flagPolska
20%
13%
28%
37%
5652
flagWielka Brytania
22%
12%
28%
37%
216
flagStany Zjednoczone
25%
15%
21%
36%
338
flagIndonezja
27%
27%
9%
36%
11
flagWłochy
21%
14%
21%
42%
14
flagNieznany
30%
16%
20%
33%
60
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
16%
33%
16%
33%
12
flagBelgia
20%
10%
40%
30%
10
flagHolandia
14%
18%
33%
29%
27

Płeć

men38%
women34%
Galileusz
17%
22%
William Herschel
14%
13%
Edmond Halley
30%
29%
Edwin Hubble
38%
34%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który słynny astronom był także świetnym sportowcem?
6072
37%

Szczegóły

Autor: Mateusz Wilk
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.