Który słynny astronom był także świetnym sportowcem?

Galileusz
William Herschel
Edmond Halley
Edwin Hubble
Edwin zwracał na siebie uwagę od naj­młod­szych lat, choć po­cząt­ko­wo bardziej wszech­stron­ny­mi zdol­no­ścia­mi fi­zycz­ny­mi, niż niemniej im­po­nu­ją­cy­mi in­te­lek­tu­al­ny­mi. W roku 1906 na zawodach spor­to­wych szkół średnich zajął siedem pierw­szych miejsc w różnych kon­ku­ren­cjach. Usta­no­wił rekord w wy­so­ko­ści skoku wzwyż wśród szkół stanu Illinois oraz z suk­ce­sa­mi trenował boks.

Rozkład odpowiedzi

Galileusz
William Herschel
Edmond Halley
Edwin Hubble
odpowiedzi
flagFrancja
6%
0%
31%
62%
29
flagHiszpania
13%
0%
26%
53%
15
flagKanada
27%
8%
11%
52%
36
flagPakistan
25%
8%
16%
50%
12
flagAustralia
32%
12%
8%
48%
25
flagNorwegia
0%
23%
29%
47%
17
flagIndie
17%
15%
21%
45%
191
flagIrlandia
0%
25%
31%
43%
16
flagFilipiny
28%
9%
19%
42%
21
flagPolska
20%
13%
28%
36%
6881
flagStany Zjednoczone
26%
15%
20%
36%
344
flagWielka Brytania
21%
13%
28%
36%
233
flagNiemcy
17%
11%
32%
36%
101
flagIndonezja
27%
27%
9%
36%
11
flagAustria
18%
9%
36%
36%
11
flagWłochy
20%
13%
26%
40%
15
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
16%
33%
16%
33%
12
flagHolandia
14%
18%
33%
29%
27
flagNieznany
30%
16%
25%
27%
412
flagBelgia
18%
9%
45%
27%
11

Płeć

men33%
women33%
Galileusz
19%
22%
William Herschel
15%
13%
Edmond Halley
31%
29%
Edwin Hubble
33%
34%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który słynny astronom był także świetnym sportowcem?
7702
35%

Szczegóły

Autor: Mateusz Wilk
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.