Który słynny astronom był także świetnym sportowcem?

Galileusz
William Herschel
Edmond Halley
Edwin Hubble
Edwin zwracał na siebie uwagę od naj­młod­szych lat, choć po­cząt­ko­wo bardziej wszech­stron­ny­mi zdol­no­ścia­mi fi­zycz­ny­mi, niż niemniej im­po­nu­ją­cy­mi in­te­lek­tu­al­ny­mi. W roku 1906 na zawodach spor­to­wych szkół średnich zajął siedem pierw­szych miejsc w różnych kon­ku­ren­cjach. Usta­no­wił rekord w wy­so­ko­ści skoku wzwyż wśród szkół stanu Illinois oraz z suk­ce­sa­mi trenował boks.

Rozkład odpowiedzi

Galileusz
William Herschel
Edmond Halley
Edwin Hubble
odpowiedzi
flagFrancja
6%
0%
33%
60%
30
flagRosja
8%
0%
33%
58%
12
flagHiszpania
13%
0%
26%
53%
15
flagKanada
27%
8%
13%
51%
37
flagPakistan
21%
7%
21%
50%
14
flagIndie
16%
14%
21%
46%
237
flagAustralia
34%
11%
7%
46%
26
flagNorwegia
0%
20%
30%
45%
20
flagIrlandia
0%
22%
33%
44%
18
flagFilipiny
30%
8%
17%
43%
23
flagStany Zjednoczone
25%
16%
20%
37%
361
flagWielka Brytania
20%
14%
27%
37%
261
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
12%
25%
25%
37%
16
flagPolska
20%
13%
28%
36%
7858
flagNiemcy
17%
14%
29%
36%
117
flagHolandia
12%
24%
26%
34%
41
flagWłochy
17%
17%
29%
35%
17
flagNieznany
29%
17%
25%
26%
499
flagSzwecja
26%
20%
26%
26%
15
flagPołudniowa Afryka
15%
30%
23%
23%
13

Płeć

men32%
women34%
Galileusz
20%
23%
William Herschel
16%
13%
Edmond Halley
30%
29%
Edwin Hubble
32%
34%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który słynny astronom był także świetnym sportowcem?
8850
35%

Szczegóły

Autor: Mateusz Wilk
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.